Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 29

Omsdag den 7. Marts 1945 anmeldte Gaardejer P. Dinesen. Dysted, at han Onsdag den 28. Februar kom kørende til Næstved og holdt ind i Vilh. Schmidts Gaard, da han saa skulle hjem var hans kostbare Kørepisk stjaalet, den var endda sat til Side inde paa Gaardskarlens Værelse. En Gaardejer fra Kalkerup var tildels mistænkt for dette Tyveri, og Vagtværnet fra Toksværd tog derfor til Kalkerup, dog uden at træffe Manden hjemme, men Torsdag den 8. Marts traf Vagtværnets Leder nævnte Mand paa Holme Kro, hvor han toges i Forhør og tilstod at have Pisken, men hans Forklaring gik ud paa, at han havde mødt en ukendt Mand paa Gaden med denne Kørepisk, som han saa havde købt for 20 Kr., Denne Mand lovede at bringe Pisken tilbage til den rette Ejer inden 24 Timer, det var Gaardejer Robert Nielsen, Kalby f. den 29/7 1913 i Toksværd.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 30

Hr. Sognefoged Jens P. Jensen, Skuderløse

Søndag den 4. Marts 1945 kom Ludvig Brodka, der er født den 12/7 1919 i Englerup sammen med flere til Toksværd Samlingshus, hvor der var D.S.U. Bal

Ved samme Lejlighed stillede denne Mand sig temmelig udfordrende overfor Vagtværnet i Toksværd, blandt andet med generende Udtalelser, som Vagtværnets Leder senere fik Underretning om, og da det blev Lukketid, var disse Herrer lovlig sene til at forlade Lokalet, det saa nærmest ud som om det var paa trods, men da vi regnede med det var fremmede Gæster, blev dette tilgivet.

Det gik først op for os, hvad det var for Gæster, da de cyklede igennem Toksværd By med høje Raab og Skrigen – en saadan støjende Adfærd vi nemlig ikke vant til i Toksværd

Da Vagttværnet fra Toksværd hørte disse Raab kørte de straks ind til Byen og traf nogen unge Mennesker, som vi kendte, disse forklarede, at det var Vagtværnet fra Skuderløse der havde været saa højrøstet, derefter satte en af vore Folk Farten op og naaede Urostifterne kort før Gødstrup By, hvor Selskabet blev stoppet, indtil Lederen af de øvrige Vagtfolk kom til. Dette Møde endte saa med, at Ludvig Brodka maatte aflevere sit Legimitationskort, som han efter vor Mening ikke er kvalificeret til at bære, det skal bemærkes, at ved et tidligere Bal i Toksværd har denne Mand benyttet sig af sit Vagtværnskort ved at dokumentere sig over for nogle unge Mennesker her fra Toksværd, han havde dengang en Kammerat med som havde forset sig overfor disse unge, men paa det Grundlag maatte de unge Mennesker finde sig i noget, som ellers ikke kan tillades.

Made with FlippingBook - Online magazine maker