Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

NB Dagen efter ringede Sognefogeden at denne mand var kasseret og den udleverede Knippel taget fra ham.

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 31

Handelsmand Poul Larsen, Ravnstrup har anmeldt til Vagtværnet, at forleden Aften, da han kom hjem gjorde han den Opdagelse, at hans Rationeringskort for sidste Kvartal paa nær 2 Smørnærker var forsvundet, ligeledes var der stjaalet 1 stk. Pølse paa cirka 1 Pund.

Dette tages ikke saa højtideligt.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 32

Hr. Landsretssagfører P. Opstrup, Haslev

Den af Kongsted Vagtværn efterlyste unge Mand Erling Joh. Anderse født i Toksværd den 27/7 1925 blev af Vagtværnet i Toksværd anholdt Mandag den 12. Marts Kl. 12.40 og ført til Arresten i Haslev.

Vagtværnet i Kongsted regner med, at denne Mand, som har været efterlyst siden omkring 1. December 1944 har forskellige Smaatyverier paa sin Samvittighed blandt andet 1 Bildæk m.m.

Mandag den 11. December 1944 blev der til Vagtværnet i Toksværd anmeldt fra Gaardejer Marius Nielsen, Dysted, at der om Natten havde været Indbrud, en Tyv var gaaet fra Haven ind i Køkkenet og stjaalet 1 Damecykel, der tilhørte Fru Nielsen, endvidere havde Tyven medtaget 1 stegt Kylling fra Spisekammeret, ½ Brød, Leverpostej, Ost og Fedt samt 1 Brødkniv

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 33

Det er anmeldt, at der Onsdag Nat den 14. Marts er stjaalet 1 Cykel, tilhørende Medhjælper Poul Jensen hos Marius Nielsen, Dysted. Det er en ældre Cykel med rød Saddel, hvid Frakkeskaaner med meget elendigt Gummi, der var fuld med Lapper over Fordækket .

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 34

Made with FlippingBook - Online magazine maker