Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 37

Mandag den 26. Marts kl. 9.45 blev der ringet fra Holme Olstrup Vagtværn om hurtig Assistance samt Blokering af forskellige Veje, idet der umiddelbart før var begaaet Indbrud hos Gaardejer Jørgen Bendtsen, Kalby og stjaalet en Tegnebog fra Soveværelset indeholdende 750 Kr., da der imidlertid ikke fandtes nogen minstænkelige paa Vejen samledes man i løbet af Aftenen paa Jørgen Bendtsens Gaard, hvor forskellige Fodspor undersøgtes, og da Karlen paa Gaarden var kørt bort ventede Lederen fra Toksværd Vagtværn sammen med Olstrup Vagtværn til Kl. ca. 2 til nævnte Karl kom hjem, han tages derefter i Forhør, samt undersøgtes alle hans Ejendele, men uden Resultat, men alligevel blev han af forskellige Grunde mistænkt, dog beroligede man ham med, at vi regnede med, at det var sikkert en fremmed Person der havde været paa Spil. Næste Morgen blev denne Karl afhentet af Lederen af Olstrup Vagtvørn og fært til Arresten i Haslev, hvor han efter 8 dages Fængsling tilstod, at have gaaet fra Haven gennem et Vindue til Jørgen Bendtsens Soveværelse og fra en Kommode taget nævnte Tegnebog. Alt imens Jørgen Bendtsens og hans Kone sad og læste Avisen i et tilstødende Værelse. Tegnebogen havde han gemt ved en Grøftekant paa Marken.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 38

Fredag den 30. Marts meddeltes det, at en skrællet Cykel laa hengemt i Bernhard Hansens Skov i Toksværd. Vagtværnet afhentede den herefter og genkendte den, som været stjaalen den 14. Martd fra Medhjælper Poul Jense hos Marius Nielsen, Dysted, den blev afleveret til dens rette Ejer.

Nr. Tved, frn 1. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 39

Der er anmeldt fra Knud Hansens Fodermester, at der et Par Gange er stjaalen Brænde fra hans Brændestak, som staar udenfor Huset, han mistænkte ingen bestemt, men formoder, at en Aften var hans Hund efter en Person Markløs over mod Ravnsbjerg.

Nr. Tvede, dem 1. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 40

Mandag den 2. April 1945 KL. 21.30 blev der fra Holme Olstrup Vagtværn ringet til Toksværd Vagtværn om Assistance angaaende et større Slagsmaal ved et Bal i Holme Olstrup Forsamlingshus, hvor to berygtede Slagsbrødre optraadte paa voldsom Vis, blandt andet ved at slaa løs paa 2 af Vagtværnets Medlemmer, samt skamslog en tredje Mand, saaledes at der maatte tilkaldes Læge.

Made with FlippingBook - Online magazine maker