Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Da Lederen fra Toksværd Vagtværn kom til Stede kl. 21.45 var disse voldsomme Mænd lige forsvundet i en Bil, men senere paa Natten hyrede man en Bil, hvori kørtes til Fensmark for at finde Ophavsmanden til Bataljen, som var Danmarksmester i Boksning Josef Zmuda, han boede paa et lille Loftsværelse i et Hus i Nærheden af Glasværket. Da Manden satte sig til Modværge, blev han taget med Magt og bunden, derefter blev han kørt til Haslev og indsat i Arresten Kl. 2.30

Nr. Tvede, den 3. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 41

Tirsdag den 3. April blev der atter ringet fra Vagtværnet i Olstrup. Da Lederen var syg blev der anmodet om Assistance, det drejede sig om at anholde Nr. 2 af Slagsbrødrene fra Fensmark, nemlig Bokseren Frantz Zmuda, som arbejdede paa Ingeniør Laudrups Mose. Lederen fra Toksværd Vagtværn kørte sammen med et par Mand fra Olstrup til Fensmark og anholdt Frantz Zmuda, der tilbød at gaa godvilligt med, hvorefter man kørte ham til Haslev. Her blev disse to Brødre fremstillet i et Grundlovsforhør, hvor de tilstod deres Brøde fra Aftenen før! De forskellige Forseelser, som stod i Rapporten samt Lægeerklæringen blev løst op.

Nr. Tvede den 4. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 42

Tirsdag den 6. April blev der ringet til Vagtværnet fra Post Alfred Jensen, Toksværd Landevej. Det drejede sig om Husbestyrerinden var kommet i Tjeneste den 1. April fik 28 Kr. paa Forskud, hvorefter hun den 4. April var hoppet ud af et Vindue i Haven og gaaet sin Vej og ikke ladet høre fra sig, det bemærkes at hendes Skab og andre forskellige Ejendele staar hos Alfred Jensen endnu. Alfred Jensen forlangte i Erstatning for Rationeringsmærker for hende samt hendes Dreng, for de 3 Dage de havde været i Tjenesten.

Man forelagde nu Alfred Jensen efter at have hørt denne Forklaring, at man synes at her var for lidt Grund til at tilkalde Vagtværnet.

Nr. Tvede, den 6. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 43

Onsdag den 18. April anmodede Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup Vagtværnet om, at efterlyse en Mand ved Navn Karl Vilhelm Rudstrøm, født den 1/6 1876 i Sverrig, han var Lørdag den 15. ds. bortgaaet fra Sørup Alderdomshjem iført sort Diplomat, meget udtraadte Sko, gammel blød Hat og taler gebrokkent

Made with FlippingBook - Online magazine maker