Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Dansk. Bestemmelsen var, at han skulle til et Logemøde i Næstved, hvor han imidlertid ikke havde været men var sidst set ved Mogenstrup Kro.

Denne Efterlysning blev optaget af Pressens Radioavis og udsendt Onsdag Aften den 18. ds. I Pressen

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen Central 15,200 2 Telefoner til K

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 44

Torsdag den 19. April 1945 Kl. 6 Morgen ringede Købmand Hans Nielsen, Sørup, at der havde været Indbrud, Tyvene havde brækket Kælderlemmen op udefra og havde fra Kælderen gaaet op i Butikken, hvorfra de havde stjaalet 6/2 Flasker Akvavit, 1 Flaske Rosenkrone, 70 Æsker Snus, 10 Citronvand, 1 kg Smør, Cykelolie, Tændstikker, samt Kasseapparatet, der indeholdt 17 Kr. i 2-5-10 Ører, dette fandtes i en nærliggende Grusgrav tømt for dets Indhold, fra Købmandens Ejendom var tydelige Spor af 3 Mand over en nysaaet Mark og til nævnte Grusgrav, da der Aftenen før var set 3 Karle fra Raadegaard, var den første Mistanke henvendt her og Vagtværnet tog derfor samme Dag til Raadegaard og afhørte og undersøgte Karlenes Værelser m.m., men fandt intet mistænkeligt, derefter ringede man til Rønnede Vagtværn for at faa foretaget en Husundersøgelse hos en Kristian Sørensen, der var set ved H. Nielsens Ejendom et Par Aftener før, men dette gav heller ikke noget Resultat.

Nr. Tvede den 22. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 45

Fredag den 20. April anmodede P. Nielsen, Sørup Vagtværnet om at efterlyse en ung Pige ved Navn Inger Alise Petersen, Datter af Husmand Alfred Petersen, Sparesholm f. den3/10 1930, hun tjente hos Gaardejer Hans Christensen, Boserup, og var Onsdag den 18 April Kl. 7 om Morgenen gaet ud med en Spand Aske, og er ikke senere set, hun var ved bortgangen iført en lys Kjole, gamle udtraadte Sko, barbenet og barhovedet, er senere set i Haslev. Vagtværnet anmodede Pressens Radioavis om at optage ovenstaaende, men fik det Svar, at en Efterlysning burde være 8 Dage gammel for at faa den optaget.

Nr. Tvede, den 22. April 1945

Anton Jensen

NB Vagtværnet fik Lørdag den 21 ds. Meddelelse om at nævnte unge Pige holdt til hos Husmand Ernst Nielsen ved Gisselfeld – 1 tlf. til Kb.k

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 46

Made with FlippingBook - Online magazine maker