Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Søndag den 22. April blev der ringet fra Hans Vuelf, Sørup Alderdomshjem angaaende Tyveri i Nattens Løb. Hr. Vuelf var kommen hjem Kl. 22 Lørdag Aften og havde sat sin og sin Kones Cykel i Vognskuret, næste Morgen fandtes Stellene til begge Cykler. Ved en Halmstak, der stod ved Gaarden 4 tildels nye Dæk med Slanger af disse. Da der denne Aften havde været 2 Karle fra Raadegaard paa Besøg ved Alderdomshjemmet fandt man det for nødvendigt at undersøge disse Forhold, hvorfor Vagtværnet tog til Raadegaard og undersøgte Karlenes Værelse, Ejendele samt deres Cykler, men fandt intet mistænkeligt, hvorfor al Mistanke frafaldt her.

Nr. Tved, den 22. April 1945

Anton Jensen Sørup Raadegaard 3 Timer

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 47

Søndag den 22. April KL. ca 20 ringede Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup til Vagtværnet ang. den forsvundne Pige Inge Alise Petersen, hun var set hos en enlig Dame, som boede ved Sørup Skov, og det var en Betingelse, at hun blev der Natten over, saaledes at Sogneraadet kunne faa taget Bestemmelse desangaaende. Lederen af Vagtværnet kørte derpaa derud, og paa Vejen mødte han den unge Pige, der var i Selskab med en ung Mand, hun forklarede, at hun nu skulle til Olstrup hos nogle Bekendte, dette endte dog med, at Vagtværnet fik overtalt Pigen til at gaa tilbage igen for at blive Natten over hos den fremmede Dame, indtil hun saa blev afhentet af Børneværnet.

Nr. Tvede, den 23. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 48

Onsdag den 25/4 1945 blev der ringet til Vagtværnet i Toksværd, at der var nogle mistænkelige Personer i en Halmstak i nærheden af Sparesholm, to af Vagtværnets Folk kørte straks derud, og det viste sig, at tre Personer laa gemt i Halmen, nemlig Arbejdsmand Svend Aage Jensen, Skuderløse født den 20/9 1912 i Kvislemark og Arbejdsmand Ebbe Henry Rasmussen, Østergade 55, Store Heddinge født den 16/1 1922 i Magleby, samt Sømand Harry Gerhard Rasmussen, Østergade 55, Store Heddinge født den 27/10 1916 i Magleby. Paa Forespørgsel, hvor de Herrer kom fra og hvor de skulle hen forklarede de, at de kom fra Næstved og var paa Vej til Store Heddinge, hvor de søgte Arbejde paa en Mose, denne Forklaring fandt Vagtværnet ikke var tilstrækkelig, men undersøgte en Taske som de medførte og her fandtes Borsving, 1 lang Dolk samt Tobak og en opbrækket Laas, dette var nok til, at Vagtværnet erklærede dem for anholdt og kørte dem til Arresten i Haslev. Derefter blev de visiteret, og der fandtes atter en Dolk i deres Besiddelse, tre nye Cykler, som laa gemt bag Stakken blev læsset paa Vagtværnets Lastbil, der saa førte hele Selskabet til Arresten i Haslev, her viste det sig, at de tre Cykler var stjaalet Natten før fra Gaardejer Axel Christensen, Hastvig ved Køge og at Selskabet var taget til Sydsjælland for at foretage natlige Eventyr, det var

Made with FlippingBook - Online magazine maker