Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Nr. 2

Torsdag d. 19. Okt. anmeldte Skovarbejder N. Nielsen. V. Egede, at var forsvundet et Par nye Gummistøvler Nr. 42, man fand Manden med Støvlerne i en Roemark paa Sparresholm, ved Navn Frimann Paaske. Han blev kørt til Arresten i Haslev, hvor han tilstod overfor Dommeren, og blev fængslet for otte Dage.

Nr. Tvede d. 14. Okt. 1944

Anton Jensen

Nr. 3

Tirsdag d. 7. November 1944 anmeldte Gartner Karsten Sørup, at da han kom hjem til Aften, laa uden for hans Ejendom 30 af hans egne Høns med afhugget Hoved. Forklaringen kom snart, idet man traf frem til to Schæferhunde, der strejfede rundt, som blev overladt til deres Ejer.

Nr. Tved d. 7. November 1944

Anton Jensen

Nr. 4

Søndag den 22. Okt. 1944 traf Vagtværnet Børge Nielsen, Nr. Tvede ved Skoven paa ulovlig Jagt og uden Jagttegn, han blev foreholdt det ulovlige, og om ikke vise sig mere, før Jagttegnet var i orden.

Nr. Tvede d. 22. Okt. 1944

Anton Jensen

Nr. 5

Lørdag Nat Kl. 4 1944 blev Vagtværnet ringet op fra Lægeboligen i Toksværd. Fruen var vaagnet ved, at der var nogen og gik ude i Køkkenet. 2 Mand tog straks af sted og ved nærmere Eftersyn, viste det sig, at det var Pigen, der var gaaet ud i sit eget Ærinde. Og det betrykkende hvilede atter over Lægeboligen i Toksværd.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Nr. 6 ”Værnemagten”

Made with FlippingBook - Online magazine maker