Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Den 28. November 1944 fik Undertegnede en Skrivelse fra Flyvekommandoen i Værløse medsendt en Daabsattest paa Pigen Else Inge Jensen, Nr. Tvede født den 1. Juli 1920 ang. 1 Straffeattest Svaret lød .paa Grund af de nuværende Forhold, kan en saadan ikke fremskaffes.

Nr. Tvede 30. November 1944

Anton Jensen

Nr. 7

Torsdag d. 30. November 1944 blev Vagtværnet underrettet om en Paakørsel KL. 17.30 ved Indkørsel fra Rønnedevej til Post Harry Andersens Ejendom i Toksværd.1 Lastbil var kørt paa den ene af Hestene, og ved at køre til Everdrup Vognmandsforretning ud paa Natten, fandt man Hestehaar paa Kanten af Ladet af Bilen, derefter fandt man frem til to Chauffører, der laa i deres gode Søvn. Søren Ejner Hansen, Flintemose f. d.10.12. 1914 samt Chauffør Kristian Svendsen. s. st., de maatte begge vedgaa for at faa Forsikringsforholdene i Orden.

Nr. Tvede d. 19. December 1944

Anton Jensen

Nr. 8

Søndag den 26. November foretog Vagtværnet Husundersøgelse hos Arbejdsmand Marius Nielsen, Toksværd Landevej ang. tidligere Tyveri af 2 Cykler. Resultatet blev som første Gang, at der fandtes intet mistænkeligt.

Nr. Tvede, d. 26. November 1944

Anton Jensen

Nr. 9

Den 6. December 1944 Frk. Fris og Jensen, København afholder møde i Toksværd Samlingshus om Vagtværnet var ude om at overvære, om det gik pænt til og nærmere kunne Folk skønne, så man kunne tage hjem igen.

Nr. Tvede den 6. December 1944

Anton Jensen

Nr. 10

Made with FlippingBook - Online magazine maker