Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Torsdag den 7. December 1944 blev der anmeldt fra Gårdejer Valdemar Jensen, Sørup, at der om Natten var stjaalet en ny Herrecykel fra Karlekammeret, efter at have faaet oplyst, at en Karl, som tjente paa Gården sidste Sommer nu opholdt sig paa Søgaard i Braaby og afhørte ham ved Navn Gunner Jørgensen f. d. 9/8 1924 i Horslunde paa Lolland, han var ikke i Besiddelse af nævnte Cykel og kunne?

Rapport nr. 11

Mandag d. 11. Decembe4 1944 blev anmeldt, at om Natten havde en Tyv været paa Besøg hos Gårdejer Marius Nielsen, Dysted, var gaaet igennem Havedøren og medtaget 1 Kniv, Fedt, Ost, Leverpostej, Brød, 1 stegt Kylling, tillige med en ny Damecykel. Alt blev noteret op til nærmere Undersøgelse.

Nr. Tvede d. 11. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 12

Mandag d. 11. December 1944 blev anmeldt til Vagtværnet, at der fra Vognmand H. Hansen, Toksværd var stjaalet 1 Høkurv med Generatorbrænde og Laasen som holdt Porten var brækket itu, da vi senere erfarede at en Generatordreven Bil var kørt ud fra Doktor Sindrup til sidste Nattog , tog vi ud hos nævnte Vognmand Jens Aage Jensen, Toksværd Landevej f. 9/6 1913? I Toksværd, han tilstod straks Tyveriet men lovede at bringe Varerne tilbage inden Aften, hvad han imidlertid ikke holdt.

Nr. Tvede d. 12. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 13

Lørdag d. 16. December 1944 Husundersøgelse hos Handelsmand Sigfred Nielsen, Toksværd, idet flere Klager var indgaaet om Bildækstyveri. Vagtværnet fandt imidlertid intet udover 4 smaa nye Dæk, hvorpaa var Papirer paa lovlig vis.

Nr. Tvede d. 20. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 14

Mandag d. 18. December 1944 blev anmeldt fra Sygeplejersken Fr. Christensen, Toksværd, at hun en Aften blev standset og Bilen omringet af 5-6 unge Mennesker og tiltalt meget provokerende, hun hørte en nævne

Made with FlippingBook - Online magazine maker