Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Erik og efter et par Dage havde vi anholdt 6 unge Mennesker, som senere tilstod. De forklarede, at de kom fra Holme Kro, hvor de havde nydt 6 Pilsnere, 6 Snaps, 6 Apollenaris, 6 Solbærrom, og var derefter gaaet hjem i løftet Stemning.

Det Hvorfor Thi men

Staar kan op du

Jo du og vil

Lige da ned hvis

For ikke læs nok

Din dette dette læse

Næse læse lille det

Vers paatværs

Øjet kan smile og Munden le. Men Graaden i Hjertet kan ingen se.

Vi Mennesker har vidst godt af, at komme i Enrum, og faa at mærke, at vi ikke altid kan have Medgang eller klare os selv.

Nr. 13

Lørdag den 16. December kl. 20 foretog Vagtværnet Husundersøgelse hos Handelsmand Sigfred Nielsen, Toksværd Landevej, idet der fra forskellige var ringet til Vagtværnet om stjaalne Bildæk, blandt andet Vognmand Kristian Petersen, Ringstedgade, Næstved havde mistet 32 x 6 Dæk. Vagtværnet fandt imidlertid intet ud over 4 smaa Dæk, som der var Papirer paa lovlig Vis.

Nr. Tvede den 20 December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 14 fra Vagtværnet i Toksværd

Mandag den 18. December 1944 blev anmeldt til Vagtværnet at Sygeplejerske Frk. Christensen, Toksværd Søndag Aften den 22. December kl. 22.30 var udsat for en ret ubehagelig Oplevelse, som kan forklares paa følgende maade Sygeplejersken havde været i Sygebesøg hos Parcelist Harry Andersen, Toksværd, hvor en

Made with FlippingBook - Online magazine maker