Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

lille Pige ved navn Ruth var i Besøg og var meget syg af Ørebetændelse, da Frk. Christensen kørte hjem til Toksværd og passerede Søllesvej, blev hun standset med sin Bil, idet en ung Mand rakte Haanden ud til Stop, da Frk. havde standset var der med det samme 5 unge Mænd omkring Vognen og som kom med forskellige Trusler, blandt andet, havde vi vidst, at De kørte privat Kørsel, saa havde vi ringet efter Dem, saa kunne De have kørt os hjem fra Kroen og passer Gaden, for nu kommer den en Patrulje Schalburgfolk nede fra Landevejen og ligeledes truede med Værnemagten, nu er det Tiden at begynde at skyde i Mørket, kunne Frk. Christensen ikke se, om det var Schalburgfolk eller ej. Men man kan tænke sig, at det for Frk. Christensen har været en ret ubehagelig Forskrækkelse, og man mener at i dette Tilfælde var en velfortjent Afklapsning paa sin Plads., hun mente at høre en nævne Navnet Erik, og ved at forhøre os nærmere, fandt vi ud af, at det var Erik Birk, der tjener hos Gaardejer Ejner Nielsen, Sørup, der tog 2 af Vagtværnets Folk ud tidlig paa Aftenen og afhørte denne unge Mand, som tilstod at have været med, og som nu maatte opgive de andre 4, som var Erik Andersen, Sørup, Hans Nielsen, Sørup Skov, Ejner Hansen, Sørup og Herluf Andersen, Sørup. Ved Henvendelse paa Holme Kro fik Vagtværnet oplyst, at de havde udgivet at være fra Herregaarden Sparresholm alle 5 og havde nydt 3 Pilsnere,2 Solbærrom, 1 Perbermyntesnaps og 6 Appollinaris, men efter Kromandens Mening var de ikke berusede men for resten meget lystige da de kom.

Nr. Tvede, den 20. December 1944

Anton Jensen

Ejner Hansen, Sørup stiller Spørgsmaal ang. Sabotage hos Frederik Johansen, Klokkergaard

Hærværk paa Ejner Nielsens Mose, hvor en Hesteomgang blev slaaet itu.saaledes at Tørveproduktionen maatte standse.

Forskellige Trusselbreve!

Erik Andersen 27/5 1917

Herluf Andersen 1/3 1922

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 15

Der blev for nogen Tid siden anmeldt til Vagtværnet, at der rundt i Sognet gik et Rygte om Vagtværnet, som ikke er betryggende for Befolkningen, derfor forsøger Vagtværnet, hvad det saa end vil koste at finde Ophavsmanden til Sladderen, saaledes at han kan faa den velfortjente Afklapsning. Rygtet lød saaledes, at Vagtværnet i Toksværd ikke var der ringeste værd, fordi de var bange for at gaa ud, naar det var mørkt, og i et Tilfælde havde de gemt sig under en Viadukt i Ravnstrup, fordi at de var bange. Dette vil Vagtværnets Folk ikke finde sig i, men forlanger, at den Mand der har udspredt Rygtet af Rettens Vej faar sin fortjente Straf, indtil Dato er afhørt 2 Personer og den tredje er Rs. Rasmussen, Flintebjerg, der er tilsagt at møde i Forsamlingshuset Fredag dem 22. December kl. 7 Aften

Nr. Tvede den 21. December 1944

Made with FlippingBook - Online magazine maker