Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 16

Fredag den 22. December 1944!

Vagtværnet samlet i Toksværd Forsamlingshus sammen med de 5 unge Mænd fra Sørup og som satte deres Navne under paa følgende Skrivelse

Undertegnede der Søndag Aften den 17. December 1944 kl. cirka 22.30 passerede Søllesvej imod Toksværd efter at have været paa Holme Kro, hvor vi havde nydt hver 3 Pilsner, 2 Glas Solbærrom, 1 Pebermyntelikør samt 6 Appolinaris – husker godt, at vi fik standset en Bil paa Søllesvej. Som vi senere har erfaret blev ført af Sygeplejerske Frk. Christensen, Toksværd, vi beklager herigennem vore Udtalelser samt vor højrystede Stemning og giver herved Frk. Christensen vor uforbeholdne Undskyldning og lover samtidig, at noget lignende aldrig vil ske mere fra vor Side.

I Overværelse af Vagtværnet i Toksværd Forsamlingshus Fredag den 22.December 1944

Erik Birch, Herluf Andersen, Ejner Hansen, Hans Nielsen og Erik Andersen, Sørup

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr.. 17

Nytaarsdag kl. ca. 10 blev anmeldt til Vagtværnet, at der hos Murer Niels Laurits Hansen, Dysted var begaaet ret grove Nytaarsløjer. Niel Laurits Hansen og Konen havde været borte Nytaarsaften og kom hjem kl ca. 2.30, det viste sig da, at ukendte Personer havde lavet forskellige grove Løjer – en Stige var lagt op paa Taget af Stuehuset, men det værste var dog, at Nøglehullerne til saavel Gangdøren som Køkkendøren var fyldt med Gips, og da det var fuldstændig umuligt at faa renset det ud, maatte de efter en Times forløb brække Køkkendøren itu med en Jernstang for at komme ind, der er ikke nogen bestemte Personer som mistænkes for dette, men Vagtværnet forsøger paa om muligt at finde de skyldige

Nr. Tvede den 2. Januar 1945

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 18

Den 2. Januar 1945 fik Vagtværnet en Skrivelse fra Parcelist P. Olsen, Udby (førhen Dysted) ang. en Vognhandel! Parcelist Albert Larsen, Nr. Tvede havde omkring 1. November købt en fast Vogn af Peter Olsen og skulle betale den med 300 Kr, den 1. December, det bemærkes at Peter Larsen havde modtaget Fjælder, Vognbaand og Høstlad til nævnte Vogn. For at faa disse Forhold i Orden havde P. Olsen skrevet flere Gange til Albert Larsen uden at faa Svar, og da Vagtværnet henvendte sig hos Albert Larsen

Made with FlippingBook - Online magazine maker