Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

desangaaende protesterede han paa det bestemteste ikke at have nogen af de Dele til denne Vogn. Efter nærmere Samtale med P. Olsen tog Vagtværnet for anden Gang ned hos Albert Larsen, dog uden at træffe ham hjemme, men Konen forsikrede ligeledes, at de hverken havde hørt eller set noget til de Dele, men ved nærmere Eftersyn fandt Vagtværnet de forskellige Dele gemt under en Bod omme bag ved Albert Larsens Ejendom. Efter dette maatte A. Larsen sætte sit Navn under paa, han betaler Vognen med 300 Kr. inden den 15. Januar, i modsat Fald skal han bringe de ovennævnte Dele til Udby paa P. Olsens Ejendom

Nr. Tvede den 7. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 19

Onsdag Morgen den 3. Januar 1945 blev der ringet til Vagtværnet fra Gartner Søren Karlsen, Sørup Mose og bedt om hurtig Bistand, da fremmede Personer listede oppe paa Loftet over Soveværelset. Endvidere blev det forklaret, at hvis Gartneren viste sig uden for Døren, var det den visse Død. Tre af Vagtværnets Folk kørte øjeblikkelig og undersøgte hele Ejendommen samt to Naboejendomme, der for Tiden staar ubeboet, men fandt intet mistænkeligt. Herefter fik Søren Karlsen Besked paa ikke at sende Bud efter Vagtværnet før der var noget at komme efter.

Nr. Tvede, den 4. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 20

Søndag Aften den 7. Januar 1945 kl. 10.45 noterede Vagtværnet en Mand ved Navn Aksel Christensen. Søn af Husmand Emil Christensen, Ravnstrup. Idet han cyklede i Mørket uden at have saa meget som en Lygte med sig – og det var ved Slagter Lars Hansens Ejendom i Toksværd.

Nr. Tvede, den 8. Januar 1945

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 21

Lørdag den 13. Januar meddelte Vagtværnet fra Haslev, at man efterlyste en ung Mand ved Navn Oscar Christiansen – 28 Aar gammel – lys – middel Størrelse iført blaat stribet Tøj, der tjente hos Gårdejet Helge Jacobsen, Orup Tlf. 127 og havde medtaget sin Husbonds Cykel, samt et Par Gummistøvler.

Made with FlippingBook - Online magazine maker