Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Da Kl. var ca. 10 kom begge Johs. Olsens Sønner kørende hjem i nævnte Motorvogn, der var ingen Nr. Plader og som saadan ikke indregistreret. Føreren af Vognen Arbejdsmand Egon Oluf Olsen født 28/3 1920 blev afhørt og tilstod at have kørt flere Gange til Mosen i Gødstrup, hvor de brugte nævnte Bil til at trække Vogne med Tørvemasse i. han havde det tilladelige Kørekort, som først udløber i 1948.

Nr. Tvede, den 3. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 61

Vagtværnet foretog Mandag den 4. Juni 1945 en afhøring hos Gaardbestyrer Villy Jacobsen, Toksværd født den 27/11 1917, idet han blev beskyldt for Pinsedag 20. Maj at have ført Motorcykel uden at have Kort eller Tilladelse, ej heller Nr.Plade paa nævnte Cykel. Villy Jacobsen erkendte Rigtigheden og forklarede, at det var hans Svogers Cykel, som stod paa Gaarden til Opbevaring.

Nr. Tvede, den 4. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 62

Torsdag den 5. Juni foretog Vagtværnet en Afhøring hos Møller Mandrup Petersen, Nr. Tvede, det drejede sig om 2 Læs Gavntræ, som Mølleren havde savet og flækket ud til Generatorbrænde, hvilket er strengt ulovligt foretagende. Mandrup Petersen forklarede, at Brændet tilhørte Vognmand P. Nielsen, Olstrup, man antog til at være cirka 12 rm. , altsaa 120 kg mindst. Da Brændet senere paa Dagen blev hentet af Ejeren, ringede Vagtværnet til denne for at faa nærmere Forklaring. P. Nielsen forklarede, at det drejede sig om Tildelingsbrænde og som saadan ikke kunne faa det tildelte Brænde til at slaa til uden at kapre sig lidt udenom, eftersom han kørte Personkørsel med sin Lastvogn ogsaa de hellige Dage. Dette Tildelingsbrænde havde P. Nielsen faaet hos Skytte Clemmensen, Holmegaard Dyrehave

Nr. Tvede, den 5. Juni 1945

Anton Jensen

NB Det er ikke første Gang, han har faaet Brænde hos Nr. Tvede Mølle

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 63

Onsdag den 5. Juni 1945 anmeldte Inspektør Rye, Raadegaard, at en ung Pige Solvej Petersen, født den 2/9 1937 i Tappernøje den 3. ds. Havde forladt sin Plads medtaget 1 Underkjole af Fru Grosserer Ryes samt 2 andre Kjoler tilhørende Fru Inspektør Rye, samme mangler ligeledes 2 Par Silkestrømper samt 4 hvide Forklæder tilhørende en Frk. Ruth Mørkeberg, efter Aftale med Inspektøren tog Toksværd Vagtværn ud paa

Made with FlippingBook - Online magazine maker