Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Raadegaard med nævnte Dame til Paavisning Onsdag den 6. Juni i Vagtværnets og Inspektør Ryes Paasyn maatte Solvej Petersen aabne sine Skuffer i sin Kommode, hvor de nævnte Ting fandtes, undtagen Strømperne. Frk. Solvej Petersen forklarede, at de 2 Kjoler tilhørende Fru Rye havde hun faaet til Laans, medens Fru Ryes Underkjole havde været til Reparation paa hendes Værelse, og da hun tillige med en Medtjener pakkede i en Fart om Aftenen, saa havde hun helt glemt at lægge de Dele fra, som ikke tilhørte hende.

Nr. Tvede, den 6. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 64

Onsdag den 5. Juni 1945 anmeldtes til Vagtværnet, at en ung Mand ved Navn Poul Olsen f. den7/8 1930 i Ravnsbjerg, søn af Parcelist Joh. Olsen, Ravnsbjerg førte en Bil frem og tilbage paa Vejen fra Ravnsbjerg og til Toksværd i særlig stærk Fart, saaledes at et Par Damer maatte vige fra Vejen et helt Par Gange for at undgaa at blive kørt ned. Bilen var paamonteret Generator, men uden Nr Plader og intet Førerhus. En 7 a 8 Drenge hagede sig fast forskellige Steder paa nævnte Køretøj, saa det hele saa ret uforsvarligt ud.

Nr. Tvede, den 7. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 65

Lørdag den 9. Juni blev det anmeldt til Vagtværnet, at der var udbrudt Brand i Parcelist Hans Henrik Levin Hansens Ejendom i Ravnsbjerg, der fuldstændig nedbrændte til Grunden. Vagtværnet tog straks derud op optog Rapport. Levin Hansen forklarede, at da Kl. var cirka 18.45 sad de og spiste til Aften, da Naboen kom og fortalte, at det brændte i en Halmbunke og Risbunke omme bag ved Ejendommen, og da Vinden bar imod Staldlængen kunne de ikke forhindre, at Gnisten antændte det læse Straatag, endskønt der blev gjort alt for at slukke det igen. Gaardejer Harald Nielsen var den første, der kom. Aarsagen om Ildens Opkomst kan for Tiden ikke med Bestemthed siges, man regner med Børns Leg med Tændstikker. Vagtværnet fra Toksværd optog Rapport. Bygningerne var forsikret i Østifterne for 20000 Kr. og Løsøre for 13000 Kr.

24. Maj P. Nielsen, Olstrup til Guldbryllup

10. Juni Sandby Haandboldspillere Fensmark

5. Juni Mogenstrup med Paahængsvogn

Made with FlippingBook - Online magazine maker