Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

28. Juni Næstelsø Boldspiller i Sandby

29. Juni Gunderslevholm med 47 Personer

1. Juli Poul Jensen, København

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 66

Chefen for Garderhusarregimentets 2. Eskadron

Købmand Ottosen, Nr. Tvede pr. Brandelev har anmeldt følgende til Vagtværnet i Toksværd. Onsdag den 13. Juni 1945 Kl. 12.30 kom to Soldater ind i hans Butik og ville købe Sodavand, men fik det Svar, at alt var udsolgt, som ogsaa var rigtig nok. En af Kammeraterne, som stod udenfor Butikken blev imidlertid ret voldsom over dette, han holdt Haanden for Munden og raabte ind til Købmanden, at han var en Idiot, men ehvis de havde været Tyskere eller Frihedskæmpere, saa havde Varerne snart kommet frem, man kan tænke sig, hvilken Forbavselse for Købmanden, der er en god dansk Mand at blive trakteret af en dansk Soldat i Aaret 1945. To Mand, som paa dette Tidspunkt opholdt sig i Butikken var Vidner til dette Optrin og harmfulde over dette, satte de sammen efter Soldaterne, da de fik indhentet dem bad Kønmanden om Soldatens Nr. og fik Næstved Nr. 5940. Herefter meddelte Købmanden den voldsomme Soldat, at han ville blive anmeldt, men fik det svar ”Meld du af Helvede til, jeg vil Kraftedeme skide dig et Stykke”. Efter dette ringede Købmanden til Husarkasernen i Næstved Nr. 1530. men fik det Svar, at det maatte være en Mand fra 14 Batalion og Vagtværnet har ringet 2 Gange uden Resultat. Fra forskellige Sider er der foreslaaet at sætte dette i de lokale Blade, men det er nu ikke Vagtværnets Opgave at udblamere, hvorfor man har valgt denne Fremgangsmaade, men forlanger et Svar paa dette med nærmere Forklaring samt Mandens rigtige Nr. og Adresse.

Købmand Ottosen forlanger, at nævnte Soldat i Overværelse af Lederen fra Vagtværnets Ledelse personlig kommer og afgiver eb mundtlig Undskyldning.

Nr. Tvede, den 16. Juni 1945

Anton Jensen

Onsdag den 20. ds. med Undskyldning

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 67

Mandag den 18 Juni 1945 anmeldte Skytte Clemmensen, Holmegaards Dyrehave, at der i Porsmosen var fældet 4 store Grantræer og savet ud i cirka 10 al længde, 6 Stykker af dette Tømmer var fjernet, medens Resten laa, hvor det var faldet ca. 500 m fra Opsynsmandens Bolig. Vagtværnet undersøgte samme Aften forskellige Moser omkring Porsmosen, men uden Resultat, dog fandtes 2 Stk. Grantømmer, der var gemt i

Made with FlippingBook - Online magazine maker