Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Nærheden af, hvor Granerne var fældet, muligvis til senere Afhentning. Vagtværnet aftalte derefter med Opsynsmanden i Porsmosen, om at holde Kontrol med eventuel Afhentning af det sidste Tømmer og ellers se Tiden an nogle Dage, samt hemmeligholde dette foreløbig. Torsdag den 26. Jun var Lederen af Vagtværnet et Ærinde hos Parcelist Joh. Olsen angaaende ulovlig Bilkørsel, havde her en Lejlighed til at undersøge om hvorvidt fandtes en stk- Grandrafte.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 68

Tirsdag, den 26. Juni anmeldtes til Vagtværnet, at den tidligere nævnte Egon Oluf Olsen, Ravnsbjerg stadig kørte rundet i Bil uden at have Nr. Plade paa den, saaledes forklarede to af Kommunens Folk, der var beskæftiget med at tjære Vejen ved Toksværd Kirke, at Egon passerede dem to Gange med nævnte Køretøj. Mandag Middag den 25 efter dette tog Vagtværnet atter til Ravnsbjerg for at undersøge Muligheden af, at Egon Olsen kunne have faaet Politiets Tilladelse til at køre til og fra Mosen i Gødstrup, hvor de arbejder, men dette var nu ikke Tilfældet, hvorefter Vagtmanden foreholdt Egon det forkerte i at køre uden Tilladelse og hertil lovede Egon Olsen at klodse Vognen op, indtil den ansøgte Tilladelse ville foreligge.

Nr. Tvede, den 26. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 67

Tirsdag den 26. Juni havde Lederen fra Vagtværnet et Ærinde til Parcelist Joh. Olsen, Ravnsbjerg angaaende ulovlig Bilkørsel og ved denne Lejlighed fandtes et Stk. Grantømmer paa den længde, som blev stjaalen i Porsmosen. Paa Forespørgsel, hvor man kunne købe Gran nu, svarede Parcelist Olsen Søn, vi har faaet disse Stk. Tømmer paa Sparresholm, men maatte selv fælde det, Skytten havde ikke selv Mandskab. Efter denne Forklaring forespurgte man Skytte Nielsen, som meddelte ikke at have solgt noget til disse Herrer fra Ravnsbjerg.

Nr. Tvede, den 27. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 68

Fredag den 22/6 1945 anmeldte Arbejdsmand Svend Aage Hjalmar Andersen, Dysted Hovkrog, at han Kl. 6.45 samme Morgen, da han var paa Vej til sin Arbejdsplads Sparresholm var blevet overfaldet af Gaardens Fodermester paa offentlig Vej. Svend Aage forklarede til Vagtværnet, han kom gaaende paa Vejen fra Hovkrogen til Sparresholm, lige ud for Havehuset mødte han Fodermesteren, der var paa Cykel, men satte denne fra sig og gik imod Svend Aage, i det samme langede Fodermesteren ud, men ramte Svend Aage paa højre Side af Hovedet, saa husker han ikke mere, efter dette gik Svend Aage tilbage igen og ringede til Vagtværnet i Toksværd, som lovede at komme og optage Rapport i løbet af Dagen. Svend Aage, der havde

Made with FlippingBook - Online magazine maker