Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

stærke Smerter i Tindingen tog derefter til Læge Sindrup i Toksværd, der beordrede ham hjem, i Seng, da der var Tegn til en mindre Hjernerystelse. Fodermester Carl Gramsten, der er født den 12/9 1913 i Vejleby

bev derefter afhørt, han forklarede, at en Dame ved Navn Erna Andersen havde fortalt, at Svend Aage skulle have kaldt F. for en Hvalp, hvilket var Grunden til dette Opgør, samt at det var givet ud paa et Kæbestød, men med en Haand.

Nr. Tvede, den 23. Juni

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 70

Lørdag den 30. Juni satte Lederen af Vagtværnet sig i Forbindelse med Skytte Clemmensen, Holmegaard Dyrehave ang. Tyveriet af Grantømmer i Porsmosen den 16. Juni Bestemmelsen blev, at de sammen skulle undersøge Forholdene hos Parcelist Joh. Olsen, Ravnsbjerg, da Vagtværnet nu kunne stille med nogenlunde Beviser Da man Søndag den 1.Julii kom til Joh. Olsens Ejendom fandt man cirka 14 Rm. Birkestød sat op bag ved Ejendommen, en Del var savet og flækket samt en Del Generatorbrænde.

Joh. Olsen tilbød at betale det hele eller og saa køre det tilbage igen, som efter Skytte Clemmensens Vurdering ville dreje sig om cirka 20 Rm.

De 4 Stk. Grantømmer, der var stjaalen fra Porsmosen, fandtes imidlertid ikke, men paa Hjemvejen standsede man ved Toksværd Smedie, hvor der henstod Tømmer tilhørende Parcelist Joh. Olsen og fandtes paaskruet en lang nyskovet Gran, som uden Tvivl stammer fra de fældede Grantræer i Porsmosen. Og tilmed da Johs. Olsens Forklaring ikke stemmer med Sandheden, idet det nu er undersøgt, at han ikke har faaet nævnte Tømmer i Toksværd Brugsforening. Herefter tør Vagtværnet i Toksværd regne med at have fundet Gerningsmanden til det over alle Grænser Frækhed at fælde og stjæle Grantræer i Porsmosen i umiddelbar Nærhed af Opsynsmandens Bolig.

Nr. Tvede Pr. Holme Olstrup den 2/7

Anton Jensen

Tirsdag den 3. Juli tilstod Joh. Olsen at være Gerningsmanden og om Middagen ringede Skovrider Kindt om ikke denne Sag kunne standses.

Made with FlippingBook - Online magazine maker