Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

En der beskylder en anden for uklarhed, skulle først se i sit eget Indre, om der nu ogsaa er rigtigt lyst der, i Tusmørke bliver selv en meget tydelig Skrift ulæselig.

Efter Indbydelse af flere Jægere i Toksværd Sogn afholdtes den 8. Marts 1934, hvor det vedtager at danne en Jagtforening med Tilslutning til Landsjagtforeningen af 1923. Der blev fremlagt en Liste, hvorpaa der indskrev sig 12 Medlemmer, og der blev nedsat et Udvalg til at arbejde videre med Sagen.

Ovenstaaende Udvalg bestod af Smed Peter Larsen, Dysted Maler Ejnar Andersen, Toksværd, samt Vognmand Anton Jensen, Nr. Tvede

Lørdag den 24. Marts 1934 afholdtes stiftende Generalforsamling i Toksværd Samlingshus, hvor Carl Andersen, Karrebæk valgtes til Dirigent, og det vedtog at kalde den nye Jagtforening for Toksværd Sogns Jagtforening.

Vildanden er altsaa den Fugl, der flyver hurtigst, nemlig 135 Km. I Timen, dernæst Falken med 95 Km. Brevduen 72 Km, og Ørnen, Luftens Konge samt Svalen nøjes med 45 Km. I Timen

1 Jægerens 10 Bud

Bøssen er et Mordvaaben, vær forsigtig med den, naar den er ladt og tag alle Patroner ud, naar du hænger den fra dig

2 Skyd aldrig paa Vildt naar du ved, det ikke er fredet, der sker ikke noget ved at lade det gaa

3 Skyd aldrig paa Vildt, der ikke er udvokset

4 Skyd aldrig paa Vildt, der har Unger, selv om Loven tillader det.

5 Skyd aldrig paa Vildt, hverken paa for langt eller for nært Hold!

6 Skyd aldrig ind i Flokken, men hold altid til en bestemt Individ, saa langt som muligt fra de andre i Flokken

7 Skamskudt Vildt skal og maa findes, ellers bliver det en Plet paa din Jagtære

8 Behandl altid det skudte Vildt ordentligt, der er Mad

9 Lad aldrig din Hund jage paa andres Rettigheder, naar du kører til og fra Jagten.

10 Efter endt Jagt, sørg først for din Hund og derefter Bøssen, og tilsidst dig selv

En Jagthistorie

Made with FlippingBook - Online magazine maker