somnus nr 2_2020

OPPRØR I SØVNMEDISINMILJØET: Helsedirektoratet nytolker førerkortreglene

Norsk Søvnmedisinsk forening drøfter saken og spesialis- tene er opprørt. Helsedirektoratet har nytolket reglene for helsekrav i førerkortforskriften når det gjelder søvnighet på dagtid og AHI-grense på 15.

Fylkesmannen korrigerer tidligere veileder: Trykk her

hvordan vi skal kunne håndheve dette. Og siste ord er forhåpentligvis ikke sagt, skriver hun i en epost til Søvnforeningen. – Det er mange med høy AHI som ikke er trette på dagtid, eller trette ved bilkjøring. Men de kan ha høyt blodtrykk, natt-tissing, hodepine, snorke kraftig, ha hjerteflimmer, ha gått gjennom hjerteinfarkt som kan være symptomer på søvnapné. – Risikoen for at flere nekter å la seg søvnregistrere i frykt for å miste retten til å kjøre bil, kan øke. Hofossbråten tror at tallet på søvnre- gistreringer kanskje kan falle. Ventelister Hun bekrefter at det kan være vente- lister på flere måneder for å få CPAP etter søvnregistreringen. – Vi må legge om mange rutiner om pasienten skal få tilpasset CPAP samme dag som man leser av søvnre- gistreringen. Og det er ventelister for å få den nødvendige etterkontrollen

når man har brukt CPAP en stund. Vi som helsepersonell skal kunne dokumentere at pasienter oppnår effekt og symptomkontroll etter pasi- enten har tatt i bruk CPAP. Men det er ingen krav til at AHI skal være under 15 på denne etterkontrollen. Det er vanskelig å vite hva som er symptomkontroll dersom pasienten ikke var dagtrett før oppstart av CPAP. Da må vi dokumentere at de har sluttet å tisse om natten, har min- dre hodepine, er mindre munntørr etc.. Hvor går grensen på «godkjent CPAPbruk»? Er det nok med 4 timers bruk 3-4 ganger pr uke? Minimum 5 timer hver natt? Her er det mye uavklart, sier søvnsykepleier Lotte Hofossbråten. Hun tror at flere pasienter vil ha apnéskinne, ettersom det er færre kontroller med bruk av den i etter- kant. Hofossbråten håper på en god debatt rundt spørsmålene slik at man kan få belyst alle sider og få en avklaring.

T ekst og foto: Marit Aschehoug

Ingen av søvnekspertene Søvnforeningen har kontakt med ønsker å kommentere dette før det er drøftet i NOSM, Norsk Forening for Søvn Medisin og ØNH-foreningen. Søvnsenteret på Haukeland drøfter også saken. Hovedproblemet nå er at om du får diagnosen søvnapné og har mer enn 15 pustestans i timen, så får du muntlig kjøreforbud med en gang. Ventetidene fra du får diagnosen til du får CPAP og kommer i gang med behandling kan være veldig lang. Det varierer fra sykehus til sykehus. Og tillatelse til å kjøre bil får du ikke før det er «bevist» at du har god symptomkontroll, det vil si på etter- kontrollen etter at du har fått CPAP. For yrkessjåfører og andre som er helt avhengige av sertifikatet sitt, kan det bety måneder uten mulighet for å jobbe. Klør seg i hodet Somnus har henvendt seg både til Helsedirektoratet og fylkesmannen i Viken uten å få svar. Søvnsykepleier Lotte Hofossbråten på Kongsvinger sykehus forteller at de klør seg i hodet og lurer på hvordan de skal forholde seg til dette. – Vi er svært frustrerte. Det er ikke slik noen av oss i fagmiljøet ønsker å ha det. Vi forstår ikke hvordan det er mulig å komme frem til noe slikt, og

Somnologene Bjørn Bjorvatn (t.v.) og Harald Hrubus-Strøm vil vente med å uttale seg til den nye tolkningen er drøftet i fagmiljøene.

21

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter