somnus nr 2_2020

Reiserådene i sommer (pr. 15.juni)

Fritidsreiser innenlands Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevern- rådene. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjelli- ge steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kon- takt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittes- predning. For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:  Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.  Minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sam- men med til vanlig og er på reise med.  Unngå trengsel i butikker og begrens bruken av kollek- tivtransport.  Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på

Reiser til utlandet: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfreds- stiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Unntak fra det globale reiserådet henger tett sammen smittesituasjonen og reiserestriksjoner i andre land. UD ønsker ikke å ha reiseråd lengre enn nødvendig. På grunn- lag av smittevernsfaglige vurderinger vil UD se på unntak fra reiserådet til nærliggende europeiske land innen 20. juli. UD følger utviklingen i EU tett. Reiseråd for risikogrupper Folkehelseinstituttet har også laget smittevernråd for reiser hos de som er i risikogrupper, inkludert råd om hvordan og når man kan reise sammen på tvers av generasjoner i en

familie. Se reiseråd for risikogrupper (fhi.no).

hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nær- meste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.no.

eneste måte å unngå nær kontakt med et hustands- medlem som syk med covid-19.  Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, men unngå kollektiv- transport i så stor grad som mulig.  Syke personer bør dekke til munn og nese ved å benytte et papirlommetørkle eller å ta på en ikke-medi-

sinsk ansiktsmaske for å redusere smittespred- ning. Ved behov for toalett skal dette ikke bru- kes av andre før det er rengjort. Reiser i Norden:

Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier. Det vil gjelde både nordmenn som har besøkt Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland eller Åland og borgere derfra som skal på ferie i Norge. Nordmenn på reise må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder lokalt og forhol- de seg til dem.

29

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter