somnus nr 2_2020

Stor studie: Kvinner har lavere risiko for hjerte- og karsykdom enn menn

Ny sjef i Helse Vest Inger Cathrine Bryne (54) har erfaring som sykepleier, men mange år som leder bak seg. Etter å ha stått midt i full koronaberedskap ved Stavanger universitetssjukehus er hun nå klar for å ta tak som ny administrerende direk- tør for Helse Vest. Hun er utdannet sykepleier ved Stavanger Røde Kors Sykepleierhøgskole. Hun har også en Executive Master of Business Administration (MBA) fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har hatt flere lederstillinger ved Sørlandet syke- hus, blant annet som klinikksjef ved kirurgisk klinikk. Hun har også vært divisjonsdirektør ved Kirurgisk divisjon i Helse Stavanger. Hun har vært funge- rende administrerende direktør for Helse Stavanger 2014–2015, og ansatt i stillingen fra 2015 til 2020. Hun startet 14. april som administrerende direktør for Helse Vest. Ny direktør i Aleris Helse Anita Tunold har siden 1. april vært konstituert i stillingen som administre- rende direktør. Hun blir nå en del av Aleris’ konsern- ledelse, som har hovedkontor i Stockholm, opplyser selskapet i en pressemelding. Tunold er utdannet statsviter, og har tidligere jobbet i legemiddelindustrien, Kunnskapsdepartementet og i Nærings- og handelsdepartementet.

Forskere har fulgt 160.000 kvinner og

menn i 27 land over ti år og funnet at kvinner har lavere risiko for å bli rammet av og dø av hjerte- og karsykdom – uansett hvor i verden de lever. Studien er publisert i The Lancet er den første verdens-

omspennende studien som har dokumentert forskjeller mellom kjønnene når det gjelder risiko, behandling, andel og prognose for dem som rammes av hjerteinfarkt og slag. Forskerne har fulgt deltakerne i drøyt ti år. Årsaken til forskjellene antas å handle om flere ulike faktorer. Fremfor alt er det færre kvinner enn menn som røyker, kvinnene hadde også lavere blodtrykk. Man så også at friske kvinner, uten tidligere hjerte-karsykdom, oftere brukte forebyggende medisiner sammenlignet med menn. Der forskerne finner den store forskjellen i prognose etter hjerteinfarkt, er mellom fattige og rike land. I lavinntektsland dør cirka 40 prosent innen 30 dager av et hjerteinfarkt eller hjerneslag, mens tilsvarende for høyinn- tektsland som Sverige og Canada er under 10 prosent. Oversikt over sykehusavtaler Helsedirektoratet har publisert en ny indikator som måler hvor stor andel av de planlagte pasientavtalene på sykehusene som er satt opp med fast- satt dag og tidspunkt. Indikatoren har fått navnet Planleggingshorisont. God planlegging gir forutsigbarhet for pasientene, og bidrar til at helsetje- nesten kan utnytte ressursene godt. Dette skal de gjøre ved å blant annet ved å øke andel planlagte timeavtaler med fastsatt tid og redusere bruken av foreløpige timeavtaler. Planleggingshorisont oppdateres med tall hver måned. Datakilden er Norsk pasientregister (NPR). Indikatoren inngår i et knippe av nasjonale styringsmål for de regionale helseforetakene.

Går ikke over bekken etter vask

den, så nøyer nordmenn seg med en kjapp vask etter et dobesøk. Halvveis, for mange gjør ikke det, engang. Eller gjorde det ikke frem til for noen måneder siden. Nei, nå tenker jeg på oppvask. Det eneste utenom mennesker og natur som jeg kommer til å savne hvis jeg aldri kommer til Norge igjen, er fersk lompe og oppvaskbørster. Når jeg er ute på tur (jeg velger helt bevisst ikke å si «når jeg var ute på tur», for man er da optimist), så hender det at jeg leier leilig-

ABERDEEN:

Aldri har CPAP-en min vært renere. Mens jeg har sittet i karantene, har jeg i det minste fått til all den vaskingen og rensingen som jeg skulle gjort hele tiden, men som ikke er så godt å få til ute på tur. For hvem reiser vel rundt i verden med en flaske eddik? Norge er dessuten et spesielt land hva hygiene angår. Og da snakker jeg ikke om at der en russer eller en tanzanianer vas- ker hendene før ethvert måltid som den naturligste sak av ver-

34

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter