Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

ASTUDIO YN

AWR O GAERDYDD

CAEREDIN

NEWCASTLE

2 AWR

BELFFAST

O FRYSTE

LEEDS

3 AWR

MANCEINION

DULYN

LERPWL

O LUNDAIN

BANGOR

WRECSAM

3 AWR O FIRMINGHAM

ABERYSTWYTH

BIRMINGHAM

CAERGRAWNT

DOC PENFRO

ABERTAWE

CAERDYDD

LLUNDAIN

BRYSTE

EDRYCH A PHORI TRWY’R PROSBECTWS UNRHYW BRYD... Sganio i lawrlwytho fersiwn ddigidol o’r prosbectws.

Made with FlippingBook flipbook maker