Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

SINGLETON CAMPWS PARC

ACADEMI HYWEL TEIFI CANOLFAN TALIESIN A’R GANOLFAN EIFFTAIDD

CYFADRAN Y DYNIAETHAU A’R GWYDDORAU CYMDEITHASOL LLETY MYFYRWYR LLYFRGELL PARC SINGLETON MYUNIHUB Cynnig gwybodaeth, ac arweiniaid ar unrhyw agwedd ar fywyd myfyrwyr; o arian, ymholiadau cwrs, i dai PARC CHWARAEON BAE ABERTAWE TŶ FULTON Bar Undeb y Myfyrwyr, Clwb nos, siopau, archfarchnad, Siop Dim Gwastraff, llefydd bwyd (gan gynnwys fegan) Y GYFADRAN MEDDYGAETH, GWYDDORAU IECHYD A BYWYD Y GYFADRAN PEIRIANNEG A GWYDDONIAETH (BIOWYDDORAU, CEMEG, DAEARYDDIAETH, FFISEG) UNDEB Y MYFYRWYR

BWS 24AWR (yn ystod y tymor) Tua 20 munud i Gampws y Bae, 10 munud i ganol y ddinas

10 UCHAF YN Y DU

CYFLEUSTERAU ERAILL: • Caplaniaeth • Doctor/Deintydd

• Golchdy • Mosg

CYNGHRAIR PRIFYSGOL

(2021/22)

(Cynghrair Prifysgol People & Planet 2021)

33

Made with FlippingBook flipbook maker