Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

aeroviews.co.uk

15 MUNUD AR Y BWS O GANOL Y DDINAS, 5KM

CAMPFA A CHYFLEUSTERAU CHWARAEON CWRT BWYD, THE CORE CYFADRAN Y DYNIAETHAU A’R GWYDDORAU CYMDEITHASOL (YR YSGOL REOLAETH) LLETY MYFYRWYR LLYFRGELL Y BAE UNDEB Y MYFYRWYR Y COLEG Y GYFADRAN PEIRIANNEG A GWYDDONIAETH (FFOWNDRI GYFRIFIADUROL – CYFRIFIADUREG A MATHEMATEG) Y GYFADRAN PEIRIANNEG A GWYDDONIAETH

Y NEUADD FAWR YR HAFEN (lle tawel i ymlacio, lle i addoli neu gwrdd â ffrindiau) BWS 24AWR (yn ystod y tymor) Tua 20 munud i Gampws Parc Singleton, 15 munud i ganol y ddinas MYUNIHUB Cynnig gwybodaeth, ac arweiniaid ar unrhyw agwedd ar fywyd myfyrwyr; o arian i ymholiadau cwrs, i dai

CYFLEUSTERAU ERAILL: • Archfarchnad • Golchdy • Siop Goffi Coffeeopolis

35

Made with FlippingBook flipbook maker