Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

COSTAU BYW NODWEDDIADOL:

CYFARTALEDD RHENT WYTHNOSOL £145

PRIS PRYD O FWYD AR GYFARTALEDD £14 Yn seiliedig ar brif gwrs mewn bwyty lleol : numbeo.com/cost-of-living/in/Swansea Yn seiliedig ar werth rhentu cyfartalog: varbes.com/rental-market

TOCYN BWS I FYFYRWYR

Tocyn bws gyda theithio diderfyn £32 Y MIS

CAMPWS I’R DDINAS Tacsi o Gampws Parc Singleton i ganol y ddinas £10

abertawe.ac.uk/llety Edrych tu mewn

AELODAETH Â’R GAMPFA

GAN FYFYRWYR 10

Y DDINAS ORAU YN Y DU I FYFYRWYR FYW YNDDI YN ÔL PLEIDLAIS

Parc Chwaraeon Bae Abertawe £15 Y MIS

(studentcrowd.com 2021)

37

Made with FlippingBook flipbook maker