Rośliny doniczkowe 2020-2021 | PL

Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01 - 748 Warszawa Polska

Tel.

+ 48 22 326 06 97 + 48 22 326 06 98

Fax.

www.syngentaflowers.pl

© 2020, Syngenta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią przedmiot własności zastrzegającego. Nie wolno ich kopiować ani reprodukować w jakikolwiek sposób. Nazwy produktów ozna-czone jako ® lub ™, znak słowny SYNGENTA, logo SYNGENTA, stanowią znaki towarowe należące do Grupy Kapitałowej Syngenta (spółki z tejże grupy kapitałowej). Przy opracowywaniu tej publikacji Syngenta dołożyła wszelkich starań, aby dane w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione w tej broszurze informacje mają charakter jedynie ogólnych wskazówek, i powinny być wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków. Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na podstawie zaleceń zawartych w tej publikacji. All sales will be subject to Syngenta Seeds B.V. Conditions of Sale applicable at the time of the order acceptance to the exclusion of all other terms and conditions. The current Conditions of Sale are set out on page 251 of this brochure and available at our website www.syngentaflowers.pl. No terms or conditions which the Buyer purports to apply under any purchase order, specification or similar document will form part of the sale contract. www.syngentaflowers.pl

Made with FlippingBook Learn more on our blog