Årsberetning 2018-2019

2018/2019

NæstvedArkivernes årsberetning

Næstved rådhus i snevejr med

benzinstander fra Esso i forgrunden

Fotograf: J.B. Melberg, 1946

FLYTNING OG ORGANISERING

Efter to år i Jernbanegade 12 kunne NæstvedArkiverne i begyndelsen af januar 2019 slå dørene op til nye lokaler i kommunens rådhus i Teatergade 8.

Her har alle mulighed for at besøge læsesalen; se arkivets udstillinger; få vejledning og rådgivning i at søge efter arkivalier om den lokale historie; gå på opdagelse i aviser samt bruge alle de mange spændende arkivalier, som arkivet gemmer på.

Læsesalen danner også arbejdsplads for arkivets frivillige i Næstved og for de digitaliseringsprojekter, som arkivet iværksætter.

Organisatorisk har det haft den glædelige betydning for NæstvedArkivernes medarbejdere, at vi nu endelig er kommet under samme tag som vores kollegaer i Center for Politik og Udvikling.

SAMLINGERNE

I forbindelse med flytningen fra Jernbanegade var det nødvendigt at lukke for dele af avissamlingen, indtil en ny placering i Teatergade kunne komme i stand. Det skete i august 2019, og Næstved Tidende fra årene 1920 til 1965 kan nu hentes direkte til læsesalen uden forudgående bestilling, hvis en borger ønsker det. Alle andre aviser skal fortsat bestilles i naesbas.dk. Samlingerne i Fuglebjerg Arkiv har været gennem en omfattende oprydning og registrering. Det er nu muligt at søge alle arkivalier fra Fuglebjerg Arkiv frem gennem registreringsdatabasen naesbas.dk, som er det fælles registreringssystem for alle NæstvedArkivernes samlinger uanset lokation. Det gælder også for film, lyd og fotos. Interne flytninger i Næstved Kommune har både i 2018 og 2019 skabt rokeringer i arkivets magasiner. Det har ikke medført gener for brugerne, og vi forventer at være på plads i løbet af 2020. Igen i år har arkivets personale påført arkivæskerne i magasinerne mærkater med stregkoder til afløsning for de håndskrevne påtegninger med blyant. Også det arbejde forventes at være afsluttet i 2020. Ud over interne flytninger har Persondataforordningens implementering i organisationen i 2018 affødt en pæn tilvækst af papirarkivalier, som tidligere har været opbevaret lokalt i kommunens administration og virksomheder. Det bevaringsværdige materiale er nu afleveret til NæstvedArkiverne og registreret i arkivets samlinger.

Fladså Arkiv fik i 2018 tilført dubletter af Næstved Tidende. Så nu kan der også læses i aviser på læsesalen i Brøderup.

Side 1 af 4

INDSAMLING NæstvedArkivernes samlinger vokser hvert år, både i fysiske hyldemeter og i gigabyte. I gennemsnit modtager arkivet årligt 150 indkomster indeholdende både analoge og digitale arkivalier. Det kan være alt fra en lille billedsamling på 2 fotos til store afleveringer med 10-50 flyttekasser. På privatarkivområdet har arkivet blandt andet modtaget papirbilleder af Næstved fra omkring 1904, arkivalier fra Ladby Teglværk og en kopi af Næstved-sangen. Sammen med Næstved Bibliotek og Borgerservice har arkivet drevet en erindringscafé gennem de sidste to år, og herfra har arkivet modtaget flere erindringer fra private borgere. I forbindelse med Næstved Museums flytning til Holmegaard Værk har arkivet fået overdraget 25 flyttekasser med materiale fra bygningsregistreringen, som Næstved Museum stod for i midten af 1980’erne. Fra det kommunale område er der indkommet mange flyttekasser med personsager i papir, 70 flyttekasser og indholdet af 40 stålskabe med arkivalier fra det tekniske plan- og miljøområde samt arkivalier fra Næstved Brand og Redning.

Endelig har arkivet selv været ude og lave fotodokumentation af Munkebakkens forandring med bygning af Campus, nedrivning af Rampen og opførelsen af den nye bro.

PROJEKTER OG SAMARBEJDER I 2018 og 2019 har arkivet haft forskellige samarbejder med skole- og uddannelsesområdet, hvor 7. klasser fra Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, arbejdede med erindringer som kilde. Elever fra Næstved Gymnasium besøgte arkivet for at blive klogere på, hvad der findes af historisk materiale om indvandringens historie lokalt i vores område. Næstved Arkiverne og Næstved Bibliotek og Borgerservice står bag Erindringscaféen, hvor borgerne kan møde op og få gode idéer til at skrive om deres liv i Næstved. Det er ikke nødvendigt at være født og opvokset i Næstved eller omegn, bare man har boet eller arbejdet her i mange år. Erindringerne afleveres til arkivet, så eftertiden kan blive klogere på helt almindelige menneskers liv i Næstved Kommune. NæstvedArkiverne har de sidste to år været repræsenteret i K-udvalget, som er et samarbejdsorgan vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af kommunale arkivalier med repræsentation fra Rigsarkivet, KL og de offentlige arkiver. NæstvedArkiverne bestrider en bestyrelsespost i Organisationen Danske Arkiver (ODA) og har i 2018 haft koordinatorposten i ODAs eArkiveringsnetværk. Næstved Kommune er del af Netværket Elektronisk Arkivering, og arkivet har et kontinuerligt samarbejde med de 25 øvrige medlemskommuner om den digitale kommunale arkivering og genanvendelse af data.

Side 2 af 4

DIGITALISERING OG FORMIDLING

Arkivet har haft forskellige byvandringer i året løb, senest for Rigsarkivets afdeling for indsamling og bevaring, hvis sommerudflugt gik til Næstved og Gavnø.

I begyndelsen af 2018 besøgte historiker Carsten Egø Nielsen arkivet med foredraget om ”Pigerne på Sprogø”. I efteråret 2018 var der foredrag om H.A. Brendekilde ved Ralph Sonne.

Samme år overgik Peter Loumanns meget besøgte site om ” Huse i Næstved ” til NæstvedArkiverne. ” Huse i Næstved ” kan tilgås fra arkivets hjemmeside, og her findes en væld af oplysninger om byens historie, bygninger, mennesker, arkitektur, erhverv og dagligliv i købstaden gennem tiden. Sitet ejes og udgives af NæstvedArkiverne, men redigeres fortsat af Peter Loumann, som har ansvaret for indholdet. Planlægningen af 100-året for genforeningen i 1920 og 50-året for kommunesammenlægningen i 1970 er begyndt, og arkivet er i fuld gang med at digitalisere og tilgængeliggøre byråds- og sognerådsprotokoller fra alle sammenlægningskommunerne. Tilvæksten af digitale arkivalier på nettet er vokset med digitalisering af borgerskabsprotokoller 1679-1908, forskellige skoleprotokoller, telefonbøger og vejvisere. Alt sammen med hjælp fra arkivets flittige frivillige. I efteråret 2019 har arkivet fået ny hjemmeside og ny filmkanal, som blandt andet byder på ”gamle nyheder” fra Fensmark Lokal -TV og TV-Næstved samt ældre udgaver af byrådets møder fra 2007 og frem til 2015. Selv om filmkanalens ydre er nyt, er indholdet stadig spækket med gode lokale historiske film fra en svunden tid. FRIVILLIGT ARBEJDE Arkivet mistede i 2018 en mangeårig frivillig, arbejdskraft og lokalhistorisk personlighed, da Svend C. Dahl afgik ved døden. Arkivet har modtaget Svends personarkiv, der vidner om de mange lokalhistoriske undersøgelser og forarbejder, som Svend har arbejdet med gennem årene. Foruden de allerede nævnte opgaver med oprydning og registrering af samlingerne i Fladså og Fuglebjerg, har arkivets frivillige på alle tre lokationer igen i den forløbne periode sørget for, at flere fotos er digitaliseret og registreret til både bevaring og publicering; at vejvisere og telefonbøger kan ses på nettet via hjemmesiden; at Historisk Atlas er blevet beriget med oplysninger og fotos af genforeningssten i kommunen; sognerådsprotokollerne fra alle de mange landkommuner i vores område bliver digitaliseret og transskriberet og dermed søgbare; at de mange lokale nyhedsudsendelser på filmkanalen har fået tilføjet metadata om, hvad hver enkelt udsendelse indeholder og meget mere. Digitalisering af Næstved Fattigvæsens journaler er undervejs og flere spændende digitaliseringsprojekter fortsættes i 2020.

Side 3 af 4

STATISTIK

Arkivalier i NæstvedArkivernes samlinger

• Nye indkomster 2018: 149 2019: 139 • Kommunale arkiveringsversioner 2018: 110 2019: 116 • Magasinenheder pr. 25.11.2019 Næstved: 23.211 Fladså: 503 Fuglebjerg: 878

naesbas.dk

• Antal brugere, læsesal 2018: 572 2019: 698 • Antal brugere, administrative

2018: 23 2019: 26 • Antal bestillinger

2018: 184 2019: 284 • Top 5 over mest anvendte søgeord Næstved: 1624 Avissamling: 1288 Sandby: 1096 Ringstedgade: 849 Møller: 810

Side 4 af 4

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker