Brf Saltsjöblick

“Gårdsutformningen tar fäste i skärgårds- miljöns karaktär.”

Anton Rathsman, arkitekt

Kvarteret rymmer 67 lägenheter i storlekarna 1 till 4 rum och kök. Med vyer mot Lännerstasundets vattenspegel får några av kvarterets bostäder en vid utblick mot ett öppet landskap medan bostäderna mot kvarterets innergård i stället möter skärgårdslandskapets topografi med natur- mark och högresta träd. Planlösningarna är utformade för att maximera ljusinsläpp och de sociala ytorna är placerade i öppna samband. I stället för att underbygga kvarteret så får de boende tillgång till p-platser i ett närliggande garage. Gårdens träd får därmed möjlighet att med åldern växa sig stora. Gårdsutformningen tar fäste i skärgårsdsmiljöns karaktär. Kvarterets planform utnyttjar topografin i den kuperade marken som stiger uppåt mot den skogsklädda höjden på motsatt sida Fiskätravägen som här svänger av och kopplar mot Hamnvägen.

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online