Brf Saltsjöblick

Svenska och ryska trupper drabbade samman i slaget vid Stäket den 13 augusti 1719. Arkeologiska undersökningar har gett cirka 1 300 fynd och många av dem har gett oss mer information om hur slaget gick till. Du kan ta del av kunskapen på museet HAMN – det är gratis inträde för barn och ungdomar upp till 18 år. VISSTE DU ATT

55

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online