Brf Saltsjöblick

... tills du flyttat in!

ETT FÖRSTA BESÖK OCH SLUTBESIKTNING Innan tillträdesdagen bjuder vi in dig att komma och titta på din nya bostad. Då kan du också ställa eventuella frågor till oss på Stena Fastigheter. Vid samma tillfälle görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Slutbesiktningen regleras mellan bostads- rättsföreningen och Stena Fastigheter. Syftet med besiktningen är att kvalitetssäkra entreprenadens utförande samt säkerställa att din bostad är godkänd när du får tillträde.

ÄNTLIGEN FLYTTDAGS! I god tid innan tillträdesdagen får du information om vad du har kvar att betala och hur du gör. På tillträdesdagen ska hela summan vara betald, även första månadsavgiften. Då får du även nycklarna!

EFTER INFLYTTNING Stena Fastigheter sammansätter den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Du kommer att kallas till en föreningsstämma där en ny styrelse, bestående av föreningens medlemmar, röstas fram av er boende. Efter det tar den nya styrelsen över.

TVÅ ÅR SENARE Två år efter inflyttningen går en besiktningsman igenom eventuella fel som upptäckts – en så kallad garantibesiktning. Därefter lagar vi felen.

På www.stenafastigheter.se kan du läsa mer om de olika stegen från avtal till inflyttning. Välkommen!

57

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online