Sarkomen 4/2020

NEDFRYSING AV SÆD Det vanligste fertilitetsbevarende tiltaket for menn er nedfrysing av sæd. Det kan gjøres selv etter at behandlingen er satt i gang, men jo tidligere du gjør det, jo bedre vil kvaliteten på sæden være. Dersom du ønsker deg barn etter endt behandling, kan den nedfryste sæden brukes til kunstig befruktning. Obs! Selv om du har fått tilbud om å fryse ned sæd, gir ikke det automatisk rett til kunstig befruktning. Når du skal gi en sædprøve, må du gå inn på et rom på sykehuset og runke. Litt kleint, men forhåpentligvis verdt det. Hvis du ikke får det til, kan legen ha råd om andre måter å få ut sædceller på, som for eksempel vibrasjonsstimulering av penis eller finnålbiopsi av bitestikler. Så ikke gi opp etter første forsøk! NEDFRYSING AV BEFRUKTEDE EGG Dette er en metode som tilbys kvinner til og med 40 år, som er i et fast og stabilt parforhold. Først gjennomgår du hormonstimulering, og deretter høstes modne egg som så blir befruktet i et laboratorium. Embryoene (de befruktede eggene) blir fryst ned og bevart inntil du fyller 46 år. Når du forhåpentligvis er frisk igjen, kan embryoene tilbakeføres til livmoren, og du kan få en mulighet til å bli gravid. Dette kalles assistert befruktning. Hormonstimulering og høsting av egg tar minst to uker, og derfor vil kreftbehandlingen bli noe utsatt. Dette er derfor ikke en metode som brukes dersom behovet for å starte kreftbehandlingen er akutt. NEDFRYSING AV UBEFRUKTEDE, MODNE EGG Denne metoden kan tilbys alle kvinner til og med 40 år, uavhengig av sivilstatus. Først gjennomgår du hormonstimulering, og deretter høstes modne egg som blir fryst ned. Når du forhåpentligvis er frisk igjen, kan eggene brukes i assistert befruktning. De

Informasjon om fertilitetsbevarende behandling

 LOTTA VÅDE KILDE: UNGKREFT.NO

En sarkombehandling kan påvirke dine muligheter til å få barn. Hvis du er i en alder der du tenker at det kan bli aktuelt for deg å prøve å få barn seinere i livet, er dette et viktig tema som du bør diskutere med legen din. For mange er det å få barn en så viktig del av livet, at det blir en stor bekymring når du får sarkom. Selv om temaet kan være vanskelig å ta opp, er det viktig å diskutere med legen din om hvordan akkurat din behandling kan påvirke din evne til å få barn. Det er flere grunner til at man kan oppleve infertilitet (problemer med å få barn) etter en sarkombehandling. Både cellegift, operasjon og strålebehandling kan påvirke din evne til å få barn. Derfor er det viktig at du får tilbud om de fertilitetsbevarende tiltakene som finnes før du starter behandling. Noen ganger er situasjonen akutt og behandling må startes så raskt som mulig, for å redde liv. Da vil det ikke alltid være mulig å prioritere fertilitetsbevarende tiltak. Men ofte vil det være tid å diskutere og eventuelt gjennomføre det du blir enig med din behandler om.

Her følger en oversikt over de fleste fertilitetsbevarende tiltakene som tilbys i Norge.

14

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator