Sarkomen 4/2020

nedfryste eggene lagres til du fyller 46 år. Hormonstimulering og høsting av egg tar minst to uker, og derfor vil kreftbehandlingen bli noe utsatt. Dette er derfor ikke en metode som brukes dersom behovet for å starte kreftbehandlingen er akutt. NEDFRYSING AV EGGSTOKKVEV Denne metoden tilbys barn og kvinner til og med 35 år. Eggstokkvevet blir fjernet ved kikhullsoperasjon. Behandlingen trenger ikke hormonstimulering, og kreftbehandlingen kan dermed starte nesten umiddelbart. Dersom du blir kreftfri, kan eggstokkvevet transplanteres tilbake. Da kan vevet sette i gang en naturlig menstruasjonssyklus igjen, og du kan få mulighet til å bli spontant gravid ved samleie. Dersom du ikke blir gravid på naturlig måte, kan du bli vurdert for kunstig befruktning. Nedfrysing av eggstokkvev har vært gjort i Norge siden 2004, mens tilbaketransplantasjon av vevet er en relativt ny prosedyre. Frem til 2020 har ni norske kvinner fått barn ved hjelp av denne metoden.

måte, for eksempel behandling med medisiner (GnRH-analoger) som midlertidig stenger eggstokkene under kreftbehandling. ETTER EN AVSLUTTET BEHANDLING Etter avsluttet behandling kan du oppleve usikkerheten rundt om behandlingen har påvirket din evne til å få barn som belastende. Ta opp din bekymring med din lege eller sykepleier, sånn at du ikke går rundt med de tankene alene. MENNS MULIGHET FOR Å FÅ BARN ETTER BEHANDLINGEN Hvis du opplever uønsket barnløshet kan du oppsøke helsevesenet for å få sjekket om du har levedyktige sædceller. Nedsatt sædkvalitet kan være varig eller forbigående. Selv flere år etter avsluttet behandling kan kroppen produsere sædceller som gjør at du kan bli far. Har du fryst ned sæd før eller under kreftbehandlingen, kan du bruke denne til kunstig befruktning hvis du oppfyller visse kriterier. KVINNERS MULIGHET FOR Å FÅ BARN ETTER BEHANDLINGEN Som kvinne står du i fare for å komme i for tidlig overgangsalder fordi kreftbehandlingen kan ha hatt en skadelig effekt på eggstokkene, noe som igjen øker risikoen for at du ikke kan bli gravid. Mange mister menstruasjonen under og som regel en periode etter behandlingen, det kan være et tegn på tidlig overgangsalder, men den kan også komme tilbake. Menstruasjon er ingen garanti for at du er fruktbar. Om du har en risiko for å ikke kunne bli gravid, avhenger av hvilken behandling du har fått. Snakk med legen din om hva som gjelder for deg. Hvis du har fryst ned eggstokkvev, befruktede eller ubefruktede egg før kreftbehandlingen startet, er det en mulighet for at du kan få utført kunstig befruktning.

BLYSKJOLD Ved stråling er det viktig å beskytte

kjønnsorganene i de tilfellene det lar seg gjøre, slik at fruktbarheten kan bevares. Dette kan gjøres ved hjelp av blyskjold. Det er også viktig å beskytte hodet mot stråling dersom det er mulig, for stråleskader på sentralnervesystemet kan påvirke produksjonen av hormoner som er nødvendige for modning av egg- og sædceller.

FLYTTING AV EGGSTOKKER For noen kan det være aktuelt å flytte

eggstokkene ut av bekkenet, uten å fjerne dem, for å redusere stråleskader. Når behandlingen er ferdig, flyttes de tilbake igjen. Denne metoden tilbys sjelden, men kan være aktuell ved for eksempel bekkensarkomer. EKSPERIMENTELLE BEHANDLINGER Det finnes eksperimentelle behandlinger som det er for tidlig å si om fungerer på ønsket

MANGE VIL OGSÅ OPPLEVE AT DET GÅR FINT Å BLI FORELDRE PÅ NATURLIG MÅTE!

15

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator