Sarkomen 4/2020

Sarkomen

4/2020

- et medlemsblad fra Sarkomer

Utgiver Sarkomer - Støtteforeningen for alle berørt av sarkom

Redaktør Lotta Våde

Kjære lesere og medlemmer i Sarkomer  LOTTA VÅDE D et har vært et spesielt år for alle med tanke på covid-19. Heldigvis har behandlingen av de med sarkom gått som planlagt på sykehusene i Norge. Mange kontroller har derimot blitt gjennomført på telefon eller med videosamtaler, noe som mange virker fornøyde med, da man ønsker å utsette seg selv for minst mulig smitterisiko. Sarkomer har som de fleste andre vært mer digitale enn før. Alle styremøter er gjennomført på nett, vi lanserte podcasten «Sarkompodden», og «Den store kuledagen» ble i år «Den digitale kuleuka.» Vi har lært mye som vi kan ta med oss videre. Fordelen med å ha flere digitale plattformer er at vi når ut til alle medlemmene, uansett hvor i Norge dere bor. Vi har brukt mye av våre ressurser i år til å forbedre den skriftlige pasientinformasjonen som finnes om sarkom. Dette gjøres i samarbeid med fagpersoner på Oslo Universitetssykehus. Bakgrunnen for oppdateringen er at vi ønsker å legge inn oppdatert og pasientvennlig informasjon i den mobilapplikasjonen som snart skal lanseres for dere. Takk til alle som har delt historier med oss i år, både i medlemsbladet og i sosiale medier under juli måned som er den internasjonale sarkommåneden. Vi tror på å dele for å spre kunnskap og for at alle skal føle seg mindre alene.

Layout Kaja Brunvoll

Forsidebilde Privat

Adresse Øvre Vollgate 11 0158 Oslo

E-post info@sarkomer.no

Web sarkomer.no

Tlf. sekretariatet 22 20 03 90

Bli med oss på laget! sarkomer.no/bli-medlem

Nå ønsker vi dere alle en fin jul og et riktig godt nytt år!

Made with FlippingBook Ebook Creator