Sarkomen 4/2020

Å være ungdom og få sarkom

 HILDE BØGSETH

Sarkom opptrer sjeldnere hos barn enn hos voksne, men er likevel den nest vanligste formen for solide maligne svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn. Det vil si at oppunder 10 % av kreft hos barn er sarkomer. Både osteosarkom og Ewing sarkom er vanligst i aldersgruppen 10 til 20 år.

3

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator