Sarkomen 4/2020

Sarkom - var opplevelse som ung pasient & ung parørende

  BJØRN & INGRID HOFFLUND-NYSTAD

Da vi fikk spørsmål om å skrive om vår opplevelse av å være ung og få kreft, og om å være ung pårørende svarte vi ja med én gang. Vår historie er på ingen måte unik, så vi tror at flere kan kjenne seg igjen. Når vi snakker sammen om tiden da Bjørn fikk kreftdiagnosen, opplever vi gang på gang at vi husker ting forskjellig. Enten har den ene av oss glemt noe, eller så har vi endret litt på sannheten. Noen ganger skulle man tro at vi snakker om to forskjellige ting.

6

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator