Somnus nr. 2 2021

Aina Johnsen Rønning Tekst og foto SUKKER ødelegger søvnen D et siste året har Bente Josefsen solgt flere bøker enn Jo Nesbø, med en folkelig bok omhelse og sukker. Hunmener sukker- inntaket harmye å si for helsa og for nattesøvnen.

kiosker, kafeer og bensinstasjoner pusher boller på kundene som om de skulle få betalt for det. Josefsen har nå inngått avtaler med restauranter om å servere også sukkerfrie alterna- tiver. Hun podcaster, foredrar og hjelper folk direkte. Hun mener de norske bedriftshelsetjenestene og hel- sevesenet generelt ikke tar problemet på nok alvor i Norge. I Sverige er «friskvernskonsulenter» en normal del av bedriftshelsetjenesten. – 70 prosent av nordmenn er i dag i kategorien overvekt eller fedme. Og det finnes mange sukkeravhengige som er tynne. De kompenserer med å overtrene, ikke spise vanlig mat eller bruke avføringsmidler. I det perspek- tivet mener jeg det ikke er å overdri- ve å tro at 25 prosent av den norske befolkningen er sukkeravhengige, slik forskning på amerikanere viser, sier Josefsen. Avhengighet er avhengighet Vi holder oss til en kaffe latte hver, men nyter på tross alt kunne sitte på en kafe i årets forhåpentlig siste koronanedstengte periode. Josefsen gir et krasj-kurs i avhengighet for å sette ting i perspektiv. – Man deler inn i prosessrelatert og inntaksrelatert avhengighet, men ofte sliter man med en kombinasjon av

dette dersom man er belastet med gener som gir avhengighet, og et miljø som trigger avhengigheten. Prosessrelatert handler om hva man gjør, alt fra spillavhengighet, shopping, jobbing, sex og trening. Inntaksrelatert handler jo om det man tar inn, som narkotika, alkohol og mat. Det er det samme belønnings- senteret i hjernen som aktiveres, og selv om man ofte har en «favoritt- avhengighet», misbruker man ofte forskjellige ting samtidig, som sex- avhengighet og rusavhengighet, sier Josefsen. – Og når blir bruk til misbruk? – Dersom du bare bruker noe sosialt, kan du stoppe når som helst og det gir ingen konsekvenser i hverdagen. Et skadelig bruk er overforbruk i en periode i livet. Det kan få konse- kvenser for deg, men man kan skjerpe seg og sjonglere mellom bruk og misbruk. En avhengighet er kronisk, men behandlingsbar. slik at man kan leve et liv i tilfriskning, altså bli symp- tomfri. Belønningssenteret er akti- vert, og man klarer ikke å ta seg sammen, sier Josefsen. Sukker skader søvnen Den norske tradisjonen med mye sukker og kos om kveldene er spesi-

Josefsen er spesialist på sukker innen avhengighetsmedisinen. Det er en utdannelse man ikke får i Norge, så hun har utdannet seg i Sverige og USA. Det begynte med at hun selv oppdaget at hun var nettopp sukker- avhengig. – Jeg hadde tidligere problemer med overproduksjon av insulin, og klarte å skjerpe meg i mange år. Men så fikk jeg to barn på veldig kort tid, fikk sove veldig lite og ble sittende på kveldene å spise. Til slutt var det så ille at jeg stod opp og spiste om natta. Jeg kunne spise en hel kake, og deretter ta fatt på isboksen. Hver dag tenkte jeg at jeg skulle slutte, hver kveld brøt jeg alle forsetter. Jeg tenkte med meg selv at det var som om jeg var alkoholavhengig – bare på sukker. Jeg kom over en bok om sukkeravhengighet, og alt stemte på meg. Da dro jeg til Sverige og fikk denne behandlingen som jeg senere tok utdanning i, sier Josefsen. Mange fristelser Vi er på en kafe i regntunge Drammen. Bolleduften henger over lokalet, og vi snakker om hvordan

22

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker