Somnus nr. 2 2021

FAGSTOFF

Hva er Wakix?

Ungdom: 40 % er B-mennesker Forskere fra Nasjonal kompetanstjeneste for søvnsykdommer, Senter for søvnme- disin, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Flinders University har i denne studien undersøkt døgnrytmepreferanse og betydning for søvnhelse hos 3920 elever i videregående skole. Resultatene fra studien antyder at hele 39,9% av elevene var B-mennesker, Du kan lese mer om Wakix her https://www.felleskatalogen.no/medi- sin/pasienter/pil-wakix-bioprojet- pharma-647945 Wakix inneholder det aktive virke- stoffet pitolisant. Dette er en medi- sin som brukes i behandling av voks- ne pasienter med narkolepsi, med eller uten katapleksi. Virkestoffet, pitolisant, fester seg til reseptorceller i hjernen som er involvert i å stimu- lere årvåkenhet. Dette hjelper deg å overvinne søvnighet på dagtid og katapleksi og gjør deg mer våken.

som A/B-mennesker og 39,9 % som B- mennesker. B-menneskene hadde senere leggetid, brukte lengre tid på å sovne, hadde mer sosialt jetlag og kortere varighet på skoledagen enn A-mennes- kene. Konklusjoner: Resultatene fra denne studien antyder at kvelden repre- senterer en søvnhelseutfordring for eldre ungdommer. Ingvild West Saxvig, Linn Nyjordet Evanger, Ståle Pallesen, Mari Hysing, Børge Sivertsen, Michael Gradisar, Bjørn Bjorvatn.

og at disse hadde dårligere søvnhelse enn de som var A-mennesker (7,8 %) og de som hverken var A- eller B-mennesker (52,3 %). Målet med undersøkelsen var å undersøke sirkadisk typologi (A- eller B- mennesker) i et stort, representativt utvalg av norske ungdommer, og hva det betyr for søvnhelsen. Utvalget inkluderte 3920 førsteårs videregående studenter i alderen 16-17 år. Resultatene viste at bare 7,8 % ble kategorisert som A-men- nesker, mens 52,3 % ble kategorisert

26

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker