Somnus nr. 2 2021

Programvare for å lese av CPAP

Allergisk reaksjon ved bruk av søvnapnéskinne Langvarig behandling med søvn- apnéskinner er godt undersøkt i viten- skapelige studier. De viser god effekt mot snorking og pustestopp, og det har fremkommet få bivirkninger. I Norsk TannlegeTidende 2021 omtales et tilfelle av bivirkning av apnéskinne: En kvinne i 60-årene ble henvist til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer for utredning av en mulig allergisk reaksjon i munnhulen i forbindelse med bruk av en søvnap- néskinne. Pasienten hadde tidligere fått påvist allergi mot nikkel og og flere andre allergier. Pasienten var plaget av tretthet og var blitt henvist av fastlegen til Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus. Der ble det konstatert patologiske pustestopp under søvn. Hun fikk der- for tilpasset en apnéskinne. Etter å ha brukt skinnen i en uke, fikk pasienten symptomer fra munnhulen. Det oppstod sår på tungen, sår på tannkjøttet og svie i munnen. Plagene tiltok, og som en følge av dette, slut- tet hun å bruke skinnen. Først etter sju dager følte hun seg bra igjen. På dette tidspunktet trodde pasienten at symptomene fra munnen hadde sin årsak i noe hun hadde spist. Hun tok derfor skinnen i bruk igjen, men etter to dager fikk hun en ny kraftig reak- sjon.

Noen søvnapnépasienter er ikke interessert i detaljene inni maskinen sin så lenge de sover godt, har lavt AHI-tall hver morgen og grønt smilefjes. Andre vil gjerne følge bedre med og vite flere detaljer. Det er slett ikke alle som får årlig kontroll på sykehuset med avlesning av data- kortet inni maskinen. De som får kontroll, opplever ofte at det printes ut rapporter med gjennom- snittstall for lengre peri- oder, men sjelden detaljene i enkelt-netter.

Eksempel på datauthenting fra CPAP-kortet.

Det finnes programvare man kan laste ned til PC’en sin og med en vanlig billedkortleser, kan man lese av detaljer i søvnmønster og pustestans. Det er lurt å notere datoen for de dagene hvor du ikke føler deg uthvilt om morgenen og sjekke slike netter mot andre netter hvor du spretter ut av sengen. Flere av programvaremulighetene er laget av datakyndige pasienter. Jeg har brukt en programvare som heter SleepyHead, men den er ikke lenger å finne på nett. Du logget deg inn og laget en bruker og lastes ned data fra kortet i CPAP’en. Det var utrolig mye data som finnes på det kortet. Vi har nå fått anbefalt en programvare som heter OSCAR og som er laget på frivillig basis av datakyndige folk i www.ApneaBoard.com Nedlasting av programvaren finner du her: https://www.sleepfiles.com/OSCAR/ Oppe til høyre gir nettsiden mulighet for norsk tekst. Marit Aschehoug

Hotelltrender og CPAP

nettopp hit jeg kommer tilbake temmelig ofte i perioder. Jeg fikk en hilsen da jeg passerte 100 netter – jeg lurer på om jeg kan ha kommet opp i 300 nå. Jeg skal ikke drive reklame for det ene eller det andre hotellet, derfor kan det være det samme hva det heter. Men det som betyr noe denne gang- en, er at det utvikler seg og til- passer seg nye trender. Den ene er at mange rom nå har fått en ganske stor forhøyning som madrassene ligger på. En platt- form, eller en kjempestor, men

OSLO: Oslo er en hyggelig småby, selv om den ligger litt avsides. Nå om dagen er både utlendinger og reisende nord- menn erklært uønsket i Norge. Dermed er byen innerst i fjor- den – Groruddalsøyri, som den sikkert ville hett om den hadde ligget på Vestlandet – det nær- meste du kommer en storby- opplevelse. Her ligger også hotellet som jeg har bodd desi- dert mest på de tolv årene som er gått siden jeg var ansatt et sted. En kombinasjon av for- skjellige ting har gjort at det er

38

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker