Somnus nr. 2 2021

Ikke bruk dem! Philips advarer mot egne CPAP-er: H ar du CPAP fra Philips?Ta kontaktmed legen din, og ikke bruk den før du har snakketmed legen. Skum i maskinene kan være skadelig. Bare splitter nye DreamStation 2 er trygg.

tikler. Så kan disse partiklene komme inn i luftstrømmen i maskinen og dermed inn i luftveiene eller svelget til brukeren. Skummet kan også avgi gasser som kan gå samme veien. Puster du inn eller svelger disse stof- fene, risikerer du hodepine, irritasjon, betennelse, luftveisproblemer og i verste fall forgiftning eller kreft- fremkallende effekter. Hvis du gjør rent med for eksempel ozon – som du er anbefalt å ikke gjøre, men mange gjør det likevel – kan nedbrytingen av skummet bli forverret. Det samme kan varme og høy fuktighet der du oppbevarer CPAP-en. Resultatet er at Philips har gått ut med en sikkerhetsmerknad i Europa og en tilbakekalling i USA. Forskjellen henger bare sammen med forskjellig språkbruk og forskjellig juss. Repareres eller byttes – Enten må CPAP-en repareres på den måten at det gamle skummet tas ut og erstattes med en ny type skum, eller så må du bytte hele maskinen med en ny, fastslår Klink. Problemet er at det har for mange maskiner i bruk til at Philips klarer å bytte alle med en ny. Og en repara- sjon krever godkjennelser fra helse- myndighetene som tar tid å få. Med medisinsk utstyr går det ikke an å

bytte ut en komponent med en annen uten at det er godkjent. Usikker tid – Vi vil gjøre dette så fort som mulig, og vi er i dialog med myndighetene og arbeider sammen for å finne den raskeste måten å gjøre dette på. Men jeg kan ikke gi noe tidspunkt ennå. Akkurat nå arbeider vi hardt for å få all informasjon oversatt til hvert enkelt språk slik at vi kan støtte klinikere og leger, sier Steve Klink. Hverken han eller Philips i Norge kan oppgi noe antall på hvor mange norske pasienter som bruker de aktu- elle modellene. Advarselen gjelder blant andre Dreamstation og Dreamstation Go, men ikke Dreamstation 2, som ble lansert tidli- gere i år. CPAP-er fra Resmed og andre produsenter er ikke berørt: De bruker ikke dette lyddempende skummet. Kontakt legen Norske helsemyndigheter klarer ikke å gi noe nøyaktig svar ennå på hva som skjer med de brukerne som har Philips-CPAP-er. Men foreløpig er meldingen: Henvend deg dit du har fått CPAP-en utlevert – eller til legen din. Blant alle etatene i helsevesenet er det Sykehusinnkjøp som er kommet lengst i å kunne fortelle hva som vil

Tekst: Georg Mathisen

– Enten må den repareres eller erstattes. Slutt å bruke den inntil du har vært hos legen, ber Steve Klink. Han er sjef for presseavdelingen i Philips-konsernet. Nå må han hånd- tere problemer med millioner av CPAP-er og BiPAP-er som kan gi helseproblemer. Globalt er det snakk om tre–fire millioner maskiner. Legen vet best Som vanlig når leverandører tilbake- kaller eller sender ut advarsler mot sine egne produkter, så er Philips føre var. Det er ikke sikkert at du får hverken skader eller alvorlige bivirk- ninger av å bruke dem. Men Klink går likevel så langt som til å råde brukerne til å sove uten CPAP helt til de har spurt legen. – Vi kjenner ikke den eksakte histori- en til hver enkelt pasient. Det gjør legen din. Derfor må vi bare være veldig trygge og si at du må slutte å bruke den til du har vært hos legen. Legen kjenner helsen din og kan vur- dere om fordelen er større enn den potensielle risikoen. Vi på vår side må arbeide ut fra den verst tenkelige muligheten, sier Klink til Somnus. Det Philips har oppdaget, er at skum- met som skal redusere lyden i maski- nene, kan bli brutt ned til mindre par-

4

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker