Lymfekreftbladet 3/2018

3 / 2018

B I DRAGSYTERE i denne utgaven

Lymfekreftbladet Forsidefoto Opplevelseshelgen 2018  Carita Teien Design og layout Orgservice / Tomy Hoang Siste frist på stoff til neste blad 20. februar 2019  lymfekreftbladet@lymfekreft.no

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

JAN EGIL AASE Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen  23 90 50 08  post@lymfekreft.no  www.lymfekreft.no Org.nr: 992 776 536 Lymfekreftforeningen er en forening for pasienter og

CARITA TEIEN Sekretariatet, Lymfekreftforeningen

TOVE NAKKEN Nestleder, Lymfekreftforeningen

pårørende. Foreningens viktigste oppgave er like-personsarbeid, og skal videre drive med informasjon om lymfekreft og fremskritt innen behandling. Den skal arbeide for å bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av lymfekreft og fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell.

SKJALG HOLM Styremedlem, Lymfekreftforeningen

NINA NORSTRAND Styremedlem, Lymfekreftforeningen

KARI STRØM Likeperson, Lymfekreftforeningen

ANNE GROWEN STØVNE Likeperson, Lymfekreftforeningen

TORBJØRN LANGAAS LIEN

ELIZABETH LEE GRONGAN Lymfekreftforeningen, Bergen og omegn

Følg oss på sosiale medier!

Lymfekreftforeningen, Trøndelag/Midt-Norge

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online