Lymfekreftbladet 3/2018

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende. Foreningen ble stiftet i september 2007 etter et initiativ fra Radiumhospitalet, Kreftforeningen og en gruppe pasienter. Lymfekreftfore-ningen er tilsluttet Kreftforeningen.

Som medlem i foreningen får du: • Lymfekreftbladet som kommer ut tre ganger i året • Tilgang til et nettverk av likepersoner • Invitasjon til regionale og landsdekkende samlinger • Aktiviteter i regi av lokallag

Hvordan kan du støtte oss? • Følg oss på Facebook og bidra til at vi synes! • Meld deg inn i foreningen (akkurat nå koster det KUN 75 kr for ordinært medlemskap ut året) • Vipps oss et valgfritt beløp #89468 . Vi er takknemlig for alle bidrag - store og små!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online