Somnus nr 4_2020

CPAP

V anlig CPAP fra ResMed kommer i to versjoner. En svartmaskin AirSense 10Autoset og en hvitmaskinmed grå blomster, AirSense 10Autoset ForHer.Mange avmaskene fra ResMed kommer også i enmodell for kvinnermed lilla/rosa foring i stroppene.Modellen for alle har blå foring i stroppene. Men hva er forskjellene? CPAP for damer eller for alle?

H2O og responderer på grunn pust og snorking opp til 20 cm H2O. Maskinen for kvinner har en grunn- innstilling som gjør at den reagerer etter to apneer. Om to apneer skjer innen ett minutt, vil trykkresponsen til den andre apneen sett et grunn- trykk som blir minimumstrykket for resten av den økten. Grunntrykket nullstilles etter hver behandlingsøkt. Hvit eller svart CPAP? Hva pasienten får utlevert fra syke- huset, varierer fra sykehus til syke- hus. På Ahus har de bare den sorte maskinen som er beregnet på alle. Svaret derfra er at det blir ekstra mye byråkrati og litt

dyrere om man skal operere med to forskjellige modeller av CPAP. På Gjøvik sykehus er det motsatt; alle får CPAP «for kvinner». Der ble det forklart at det er bare selve maskinen som er dekorert for kvinner og den har et «default-opp- sett» for kvinner. Både den svarte og den grå har begge innstillingene. De vil uansett vurdere oppsettet indivi- duelt og tilpasse det til hver enkelt pasient. Kan man klage? En pasient på Ahus som er plaget nettopp med grunn pust, har klaget fordi hun ikke fikk tilbud om CPAP

Tekst: Marit Aschehoug Foto: ResMed webshop

Hovedforskjellen på CPAP-ene er at ForHer maskinen setter i gang puste- hjelpen på et tidligere nivå, dvs når du har grunn pust, og den venter ikke til det er helt blokkert i halsen. Kvinner puster ofte grunnere og da blir oksygenopptaket dårligere. ResMed opplyser at kvinnemodellen gir langsommere og lavere trykkstig- ning og trykksenkning sammenlignet med den svarte maskinen. Kvinnemodellen reduserer oppvåk- ning på grunn av rask trykkstigning. Den behandler apneer opp til 12 cm

Kompakt nesemaske til CPAP-søvnapnébehandling, kon- struert for å passe til alle kvinner. Rosa foring betyr at stroppene er i størrelse small.

Kompakt nesemaske til CPAP-søvnapnébehandling, konstruert for å passe til alle. Blå foring betyr at stroppene er medium/large i lengde

30

SOMNUS NR 4 - 2020

Made with FlippingBook flipbook maker