Somnus nr 4_2020

Georg Mathisen Tekst Derfor sover du D u sover for å vaske hjernen, fjerne avfallsstoffer og lagre minnene dine. Blantmye annet.Men ikke bekymre deg så mye for søvnen din. Det får deg bare til å sove dårlig. FORSKNING

Hvorfor er søvnen så viktig at kroppen din tvinger deg til å sove? Fire forskere fra Universitetet i Oslo prøvde å svare på Forskningsdagene i år. Det er nemlig ingen tvil om at søvn for de første menneskene også var farlig: Gjør deg sårbar – Hvorfor skal vi sove når det gjør oss sårbare for angrep? Søvn er en hviletilstand som gir oss redusert reaksjonsevne, redusert motorisk aktivitet, redusert bevissthet og redu- sert metabolisme, sier Charlotte Boccara – nevrofysiologen som har skrevet artikkelen om søvn i Store Norske Leksikon. (For ordens skyld: «Motorisk akti- vitet» er forskerspråk for bevegelse, mens metabolisme er det samme som stoffskifte.) Boccara peker på hvordan søvnen reparerer. Den som mangler søvn, blir sliten og får humørsvingninger, vansker med å konsentrere seg, pro- blemer med hukommelsen, paranoia og hallusinasjoner. Det skjer allerede etter én eller to netter uten søvn. – Hva skjer mens vi sover som er så viktig for helsen? Hjernen kvitter seg med avfall, kommuniserer mellom ulike områder, lager forbindelser og produserer stoffer, sier hun.

Du kan reparere noen skader etter en natt med dårlig søvn, men du klarer ikke å ta igjen alt, forklarer Laura Bojarskaitė.

Fra RAM til harddisk Førsteamanuensis Hua Hu sammen- ligner hjernen med en datamaskin med korttidsminne og lagring, eller RAM og harddisk. Hippocampus og neocortex, som de aktuelle delene av hjernen heter. – Overflaten til hjernen, neocortex, er som en harddisk med enorm lag- ringskapasitet. Overføringen av min- net skjer mest om natten. Hippocampus har liten lagringskapa- sitet og kortvarig lagring. Så overfø- rer den minnene om natten til neo- cortex, som har stor lagringskapasitet og lagrer lenge. Søvn etter læring gjør minnelagring langvarig, forkla- rer han. Dessuten gjør søvnen korttidslageret

i hippocampus tilgjengelig igjen. Hvis ikke hippocampus tømmes for minner, mister du læreevnen. Demens Samtidig går det an å klare seg utmerket med lite søvn, men det er ikke sikkert at det er bra på lang sikt. Hua Hu bruker to av de viktigste statslederne i forrige århundre, Ronald Reagan og Margaret Thatcher, som eksempel: – Ingen av dem fikk nok søvn, men søvnmangel hindret dem ikke å bli høyt vellykkede politikere. Men Reagan fikk alzheimer og Thatcher demens. Fikk de det tilfeldig? Søvnmangel er en risikofaktor for alzheimer, fastslår han.

6

SOMNUS NR 4 - 2020

Made with FlippingBook flipbook maker