Sarkomen 4/2019

oppstår blødning må man alltid ta kontakt med lege.

En svært vanlig tilstand, spesielt før overgangsalder, og som kan være vanskelig å skille fra sarkom, er helt ufarlige muskelknuter. Man må da huske at sarkom er en svært sjelden tilstand, men hos kvinner etter overgangsalder bør legen som følger pasienter med antatte muskelknuter ha denne diagnosen in mente. Det er ikke holdepunkt for at vanlige muskelknuter kan utvikle seg til sarkom. Behandlingen av denne tilstanden er sentralisert til sentrene for gynekologisk kreft ved de 4 universitetsykehusene i landet, der de ivaretas av tverrfaglige team. Siktemålet er primært alltid kirurgi med fjernelse av livmor og eggstokker. Sykdommen sprer seg sjelden til lymfeknuter, så disse blir ikke rutinemessig fjernet. Da det finnes forskjellig former for sarkom utgått fra livmoren er det hos kvinner før overgangsalder ikke gitt at eggstokkene fjernes da dette vil lede til plager vanlige for overgangsalder. Dette skal alltid diskuteres med pasienten. Dersom man fjerner all sykdom ved en operasjon er det ikke holdepunkt for at etterbehandling med cellegift eller antihormonell behandling tjener pasienten. Dersom operasjon ikke er mulig eller man får tilbakefall av sykdommen vil pasienten vurderes for cellegift eller antihormonell behandling, avhengig av hvilken form for sarkom pasienten har fått diagnostisert. Ved et tilbakefall vil det alltid bli vurdert om ny kirurgi kan være aktuelt. Ved sykdomstilbakefall kan også annen behandling vurderes som strålebehandling og annen form for medikamentell behandling. På generell basis kan man si at sarkom oppstått i underlivet er en alvorlig diagnose med relativt stor risiko for tilbakefall, men det finnes også en mindre alvorlig form der overlevelsen er god dersom sykdommen ikke er spredd ved tidspunktet for diagnose.

 Seksjonsleder dr. med., Tone Skeie-Jensen Avdeling for gynekologisk kreft Oslo Universitetssykehus HF

Sarkom i kvinnelige kjønnsorganer

Dette er en svært sjelden kreftform, og utgjør ca 1 % av all gynekologisk kreft. Utgangs- punktet kan være kjønnslepper og eggstokker, men livmoren er utgangspunktet i langt de fleste tilfellene. Man anslår at 3-4 % av krefttilfellene i livmoren representerer sarkom, anslagsvis 30 nye pasienter i Norge per år. Kreften oppstår som regel i livmorveggen, som består av muskulatur, men den kan også oppstå i den indre overflaten av livmoren (endometriet). Årsaken til denne kreftformen er i liten grad kjent, og det er ikke holdepunkt for at den er arvelig. Mulige symptomer på sykdommen er trykkfølelse eller smerter i underlivet, samt blødningsuregelmessighet.

De fleste som får sykdommen er kvinner som er ferdige med overgangsalder, og dersom det

4

Sarkomen #4-2019

Made with FlippingBook HTML5