Autisme i dag 4/2021

En time med Lina Liman Intervju med Lina Liman og Autismeforeningen i Norge (representert av Susanne Angell-Olsen og Kristine Victoria Magnus) I etterkant av Litteraturhusets møte med Lina Liman og Olaug Nilssen var ikke Skrevet av: Susanne Angell-Olsen Foto: Zandra Erikshed

Hvordan opplevde hun å få den, og hvem fortalte hun det til? I tilfellet, hvordan fortalte hun det? Når hun og folk fikk vite, fikk hun det lettere? Hvordan finne balanse mellom arbeid, fritid og egentid? Feiker Lina fortsatt Arabisk? Vi tok med oss spørsmålene til Lina. Hun møtte oss med åpenhet

Autismeforeningen mindre nysgjerrige på forfatteren,

journalisten og personen, Lina. Vi undret oss over hvordan hun, etter flere år med autisme uten å vite om det, gikk frem for å få diagnose?

32

Made with FlippingBook - Online catalogs