Somnus nr. 4_2021

migrene og det står i journalen min: pasienten har mye hodepine. Men denne hodepinen var ikke slik som migrenen var før. Det var en annen hodepine. Jeg var syk hver morgen. Når jeg ble trøtt, tenkte jeg at det var på grunn av hodepi- nen. Da jeg fikk medisiner, forsvant hodepinen. Jeg var hos nevrolog i 2010, men hun var aldri opptatt av søvnen, bare av

hodepinen. Ingen spurte meg underveis om søvnen. Jeg sov jo godt. Jeg tenkte ikke over at jeg drømmer veldig mye, ingen har spurt meg om det. Jeg vet jo ikke hvor mye andre folk drømmer. Jeg hadde heldigvis ikke så mye mareritt. Jeg hadde ett skrekkelig mareritt, – at jeg hadde vært i seng med Donald Trump. Mine drømmer føles veldig vir- kelige. Det var fælt. Jeg prøver å ikke se

på meg som syk, for å leve handler om å håndtere de utfordringer man får. Du er ikke sånn som du var før, du tåler mye mindre og det må man bare akseptere. Jeg gikk hos lege i fem år som aldri fant ut at det var noe galt med meg. Jeg trod- de det var kreft eller ALS og var så bekymret og redd at jeg måtte ha medisi- ner for redselen. Jeg hadde så vondt i kroppen, vondt i hele kroppen, i mus-

11

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online