Somnus nr. 4_2021

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Lena Adams kaller dagens forsøk på å løse Non24 med søvnhygienetil- tak, for tortur.

Denne saken sto i Somnus nr. 1/2021

– Det skulle jeg ønske at legene også gjorde … – Bedre i USA Diagnosen fikk hun i USA som 24-åring. Hun er full av lovord om helsevesenet der sammenlignet med det norske. – Det var så enkelt å få hjelp der. Jeg opplevde helsetilbudet som bedre. De har en biologisk forståelse av mennesket – ikke en forståelse som er så psykolo- gisk at det grenser til det religiøse. De forholder seg til det viktigste: Vitenskapen, sier hun. Når medlemmene i Sighted Non24 blir spurt, sier de at du skal gå til en ekspert og få diagnosen. En ekspert på døgnryt- meforstyrrelser, ikke på søvnforstyr- relser. Med diagnose fra Alaska og bolig på Mo i Rana er Lena Adams selv et godt bevis på ett poeng som hun trekker frem når noen mener at det er bare blinde som rammes av Non24: – Sånn som vi lever her oppe, med mørketid, er det rart at de mener at døgnrytmen er så mye avheng- ig av lys! sier hun. Sammen minst én dag Nå forteller hun hvordan kjæresten har akseptert døgnrytmen hennes. Det er ikke enkelt å være i et forhold når de ikke kan møtes og være våkne samtidig. – Rådet som jeg fikk, er at du står opp én dag i uken uansett. Jeg har gjort det på søndag, og så gjør vi noe han liker.

Nå under koronaen har vi vært mer sam- men uavhengig av det, men det er et vel- dig godt råd, sier hun. – Men de fleste med Non24 er single og ser ikke for seg at de blir noe annet. Måltidene hennes følger heller ikke 24- timersdøgnet. Hun spiser når hun er sul- ten. Kjæresten lager mye mat, men hun er ikke så flink til å spise den. Spis før sengetid – Det som er viktig, og som ikke er det samme som for andre, er at du spiser før du legger deg, sier hun. Det er for å få nok søvn uten å våkne før du er utsovet av at du er sulten. – Og det som har revolusjonert mitt liv, er at jeg har begynt å drikke kaffe med sukker om morgenen. Med lengre søvnperiode trenger jeg å få opp blodsukkeret med én gang. Alkoholisme er et annet problem som mange sliter med sammen med Non24. Du drikker deg så full at du sovner. Det prøvde Lena Adams noen ganger i tenå- rene. Men mange fortsetter å prøve og ender opp med alkoholproblemer. Nå som hun følger døgnrymen til krop- pen sin, mener hun at hun får det beste av alle verdener. Stillhet om natten, nordnorske sommernetter der hun kan gå ut og fotografere, arbeidsro, muligheten til å lese – og så shopping og sosialt liv når hun er på en dagrytme. – De som har forsinket søvnfasesynd- rom, kan jobbe med fast arbeidstid, men

de opplever aldri det å stå opp klokken seks. Det er herlig når det skjer. Det tris- teste er å stå opp elleve om kvelden. Det er deprimerende, sier hun. Selv har hun ikke noe problem med søvnkvaliteten i det hele tatt. Som sagt: Non24 er en døgnrytmeforstyrrelse; ikke en søvnforstyrrelse. Det som avgjør søvnkvaliteten, er helt andre ting. Bor du i etasjen under en barnefamilie, så kan du sove dårlig om dagen uansett om du har Non24 eller ikke. Verre er det nå som noen land har hatt portforbund: Lena Adams forteller for eksempel om hvordan pasienter i Frankrike ikke har fått lov til å gå ut og Nå håper Non24-pasientene at noen vil forske på dem. Det mangler kunnskap og forskning om temaet, blant annet fordi de er en liten gruppe. – Det vi vil, er at hvis noen kommer til legen, skal legen vite hva det er. Så folk slipper å slite. Så de kan tilpasse livene sine og oppleve bra helse. Det de tilbyr oss i dag, er tortur! erklærer hun. – Jeg skjønner at det er vanskelig for folk å forstå Non24, fordi det er fjernt fra egen virkelighet. Men verden var ikke laget for at vi skulle være bønder alle sammen. Søvn er veldig mye mer enn 8+16 timer! handle i våkentiden sin. Håper på forskning

17

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online