Somnus nr. 4_2021

ENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Facebookgruppen Søvnapne (lukket gruppe)

lommeboken:Anestesiproblemkort. Det skal jeg vise frem om jeg må i narkose igjen. Kanskje alle med søv- napné burde ha et kort der det står at man er avhengig av CPAP og har lavt oksygeninnhold i blodet når vi sover. Fullvaksinert -Jeg er fullvaksinert – med to doser Pfizer. Den siste fikk jeg i juni. Men i august ble jeg forkjølet, jeg fikk sår hals og vondt i brystet når jeg pustet. Jeg tenkte at det bare var forkjølelse, for sønnen min var også forkjølet og han testet negativt på Covid. Men da jeg begynte å hoste blod, testet jeg meg og var positiv. Det ble isolasjon og jeg merket meg at det var godt å ha CPAP, det var tyngre å puste, så da ble den en ekstra god venn. Coviden slo seg på magen også, så jeg ble lagt inn på sykehus og ble liggende en hel uke. Jeg reiser mye og har med CPAPEN overalt om så bare for en natt. Og jeg er ikke flau over den, men takknemlig for å få så god hjelp.

ble startet av Hans-Kristian Andreassen i november 2013, og han hentet kjapt inn Ragnhild Storbakken som administrator sammen med seg. Facebook-grup- pen har utviklet seg over all forventning, forteller Ragnhild. –Det er lite uro der, og vi er stolte over alle som er med og bidrar positivt til å hjelpe hverandre.

Gruppen er nyttig for mange tusen medlemmer, og den har en positiv tilnærming. Gruppen har nå 8.100 medlemmer. Det er bare Ragnhild Storbakken og Hans-Kristian Andreassen som er administratorer. De er enige om hvordan gruppen skal fungere, og har enkle kjøreregler: Alle skal følge norske lov og perso- nangrep godtas ikke. Det poengteres at det ikke er en ekspertgruppe. Man hjelper hverandre med det man måtte lure på om søvnapnédiagnosen, og behand- lingen av denne. Det henvises raskt til helsepersonell for medisinske problemer. Ragnhild vil gjerne rette en takk til alle positive bidragsytere som er med på å gjøre Facebookgruppen til en helt unik gruppe. – Vi oppfordrer medlemmene til å spørre etter gode tips og råd om det er noe de lurer på. Vi er her for å hjelpe hverandre. Vi er også veldig glade for at Søvnforeningen bidrar til nyttig informasjon fra siste innen forskning osv.

Søvnforeningen har en Facebookgruppe for søvnapné. Den ble opprettet i 2012 og har nesten 1800 medlemmer. Administra-torer er Marit Aschehoug og Gunnar Kviebakk. Administrator holder øye med gruppen og sjekker nye medlemmer for å unngå falske profiler og annonser. God nettskikk er en forutsetning og folk som sprer uriktig infor- masjon eller er negative til nybegynnere som trenger oppmuntring og hjelp, blir kas- tet ut. Administrator godkjenner nye med- lemmer. Søvnforeningen bruker gruppen til å formidle forskning og faktabasert infor- masjon. I tillegg brukes siden til å invitere til møter og samlinger.

Alle uventede hendelser under anestesi skal dokumenteres i anes- tesijournalen. Alvorlige hendelser skal i tillegg dokumenteres i pasi- entens hovedjournal. Hendelser som defineres som avvik meldes også etter virksomhetens rutiner. Pasienten skal ha skriftlig infor- masjon om anestesiproblemer, for eksempel i form av et anestesipro- blemkort, så snart dette er prak- tisk mulig. Mal for problemkort kan lastes ned på nafweb.no. Anestesiproblemer skal dokumen- teres i nasjonal kjernejournal etter gjeldende retningslinjer når denne foreligger. (Norsk standard for anestesi)

Det finnes en rekke diagnosegrupper på Facebook. Her er to grupper til som har søvnapné som tema. Gruppen «For oss som sliter med søvnapné (lukket gruppe)» har ca 1200 medlemmer og ble opprettet i 2014. De beskriver seg selv som en diskusjonsgruppe for oss med søvnproblemer (søvnapné). De skriver at de i senere tid har oppdaget at det er enkelte som ikke har noe i gruppen å gjøre og admin følger opp så godt de kan. Admin ber medlemmene være nøye med hvem de legger til i gruppen. Gruppen «For oss med CPAP/BIPAP og APAP i Norge» har ca 2500 medlemmer og ble opprettet i 2016. Admin skriver at det er en gruppe for folk som bruker CPAP i Norge hvor man kan dele erfaringer, tips og råd. Spørsmål kan også stilles, eller man kan bli kjent med andre i samme situasjon. Det understrekes at det ikke er rom for spydigheter.

20

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online