Somnus nr. 4_2021

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Denne saken sto i Somnus nr. 3/2021

Konstanse Leithe og kjæresten Sander har lagt et rolig halvannet år bak seg. Det har heller ikke vært noen aktivitet i ung- domslaget til Søvnforeningen i Bodø. – Jeg savner samholdet, det er alltid fint å møtes og prate, sier Konstanse.

lig». Hun håper derfor på en uføregrad på 70 prosent. Det gir litt mer penger i måneden, og en etterlengtet økonomisk trygghet. Arbeidsavklaringsløpet gir ikke bare lite penger i kassen, hun er også forhindret fra å ta opp lån, slik at hun kan bli deleier av leiligheten. – Sander er jo grei, så vi har ordnet oss med en god avtale og testamenter som tilgodeser hverandre, men jeg gleder meg veldig til å få en økonomisk trygg- het. Men det tar jo tid, jeg har vært i NAV–systemet siden 2017, og de poeng- terer hele tiden hvor vanskelig det er å bli uføretrygdet. – Man skulle jo tro at det var enkelt, med en så alvorlig søvndiagnose? – Nei, og jeg har hatt syv saksbehand- lere siden jeg kom inn i NAV-systemet. Noen av de traff jeg ikke en gang. Og,

når jeg treffer dem, føles det som å måtte starte på ny – hver gang. Samtidig virker det som at de tror meg, og de er positive til at jeg ønsker å være i jobb, om ikke mer enn 30–40 prosent. Enda en diagnose Siden vi møtte Konstanse og Sander for et par år siden, har hun pådratt seg enda en diagnose: ADD. Det betyr enda mer medisiner. – Jeg har jo gått på Ritalin tidligere, som en del av medisineringen mot søvnsyk- dommen, så jeg er kjent med den, men det betyr jo enda mer medisiner og enda mer energi jeg ikke har. Jeg merker at jeg presterer litt bedre på jobb når jeg tar Ritalin. Jeg veier det positive mot det negative – medisiner gjør at jeg lever til- nærmet normalt, men det koster energi.

Jeg blir veldig sliten, ufokusert og trøtt uten medisinene, så skal jeg yte noe, må jeg ta dem. Sommerferie i telt Skjebnens ironi har gjort Konstanse til Bodøværing – en «heimføing» som det kalles på nordnorsk – altså en som sjel- den vil dra hjemmefra. Bodø, som pre- ges av mørketid i måned etter måned, er ikke det beste stedet for en med alvorlig søvnsykdom. Egentlig burde hun ha bodd i Syden i mørketiden, men der har hun aldri vært. – Jeg får hjemlengsel etter få dager, så det går ikke. Men i år ble det telttur. Vi har allerede prøvd en overnatting. Jeg er så frossen at Sander måtte varme meg hele natta og dermed våknet han opp med kink i nakken, ler Konstanse.

23

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online